София - дигитална столица

Финансиране

Финансиране

Ще финансираме голяма част от поставените цели по Оперативна програма “Добро управление”, която е фокусирана върху електронното управление и административната реформа. Използвайки този инструмент, преките разходи от общинския бюджет за дигитална трансформация ще бъдат минимални.

Програма по сектори