София - дигитална столица

Отворен код

Отворен код

Всички системи, разработени с публични средства, ще бъдат с публично достъпен код. Освен че това е изискване на закона, така качеството и сигурността на системите ще бъдат подложени на публично експертно обсъждане, което може да допринесе за тяхното подобряване. Не на последно място, това ще позволи повторно използване на разработени функционалности, вместо тяхното многократно поръчване.

Програма по сектори