София - дигитална столица

Партньорства с бизнеса и гражданските организации

Партньорства с бизнеса и гражданските организации

Смятаме, че общината не може и не трябва да е основният източник на иновации в града – тя трябва просто създава условия за иновативни бизнеси, стартиращи компании и граждански организации които да подобряват градската среда, и да се възползва от вече установените технологични иновации. За целта ще подкрепяме всички иновативни инициативи, включително и с олекотяване на регулаторната рамка. Други мерки, които ще предприемем, включват:

  • Предоставяне безплатно на обществени пространства (покриви на общински сгради, лампи за улично осветление, паркове) за IоT инфраструктура, чрез която да се улеснят проекти за „умен град“ при условие, че общината може да ползва мрежата безвъзмездно (при определени условия);
  • Насърчаване на частни компании с общинско участие да се възползват от технологичните възможности (напр. чрез умни водомери и топломери за отдалечено отчитане);
  • Впрягане на гражданската енергия в обществена полза чрез организиране на събития тип „хакатон“ за разработване на решения за „умен град“;
  • Предоставяне на цялата необходима информация за услуги за мобилност;
  • Одобряване на зони за тестове със самоуправляващи се автомобили.

Програма по сектори