София - дигитална столица

Електронно участие на гражданите

Електронно участие на гражданите

Ще дадем възможност на гражданите на София да могат да участват в управлението на общината изцяло онлайн, по следните начини:

  • Чрез електронни местни референдуми;
  • Чрез електронно гласуване за разходването на процент от бюджета на общината – гражданите ще определят пряко за какво да бъдат похарчени част от парите в общинския бюджет;
  • Чрез индикативни електронни гласувания по дневния ред на общинския съвет, включително и по бюджета на общината.

Програма по сектори