София - дигитална столица

Обслужване без гише

Обслужване без гише

Идеята за обслужване „на едно гише“ е концепция на възраст няколко десетилетия. Време е да я заменим с „обслужване без гише“. Най-често предоставяните услуги, а впоследствие и всички административни услуги, ще бъдат предоставяни изцяло онлайн. Ще прекратим практиката гражданите да бъдат куриери между гишетата на различни администрации, а всички необходими удостоверения ще бъдат набавяни по служебен път, автоматизирано през инфраструктурата на електронното управление. Ще въведем проактивни услуги, т.е. такива, за които досега е трябвало подаване на заявление, което е на практика излишно, тъй като общината има цялата налична информация, например:

  • Автоматично записване и класиране за ясли и детски градини в близост до адреса на родителите
  • Автоматично уведомяване на доставчиците на публични услуги при смяна на собствеността на имот
  • Автоматично плащане на местни данъци и такси с посочена банкова карта
  • Автоматично получаване на право за паркиране на инвалидни места при съответната степен на инвалидност.

Програма по сектори