София - дигитална столица

Портал за бизнеса

Портал за бизнеса

Ще позволим на управителите на дружествата и на електронно-упълномощените от тях лица след идентификация със SofiaID да могат да следят всички свои преписки в реално време.

Ще сведем до минимум физическия контакт с администрацията, което ще ускори процесите на административно обслужване и ще намали корупционния риск.

Системата автоматично ще алармира при неспазване на срокове от страна на общината и ще публикува агрегирани данни, като средно време за обработка на преписки, процент просрочени преписки и др., които биха могли да бъдат полезни за бизнеса.

През портала ще могат да се заявяват всички необходими административни услуги, групирани в т.нар. „събития от бизнеса“. Напр. при отваряне на търговски обект са нужни редица документи и разрешителни. През портала за бизнеса всички те ще могат да бъдат заявени общо към съответните органи.

Програма по сектори