София - дигитална столица

Умен град

Умен град

„Умният град” (smart city) включва редица технологични решения на стандартни градски проблеми. След успешното въвеждане на пилотни проекти ще поддържаме или ще насърчим следните решения:

  • Изграждане на IоT (Internet of Things) мрежа – инфраструктурата за всички решения за умен град. Ще изградим такава инфраструктура в партньорство между общината и частния сектор, без да създаваме монополи;
  • Умни кръстовища – с достатъчно сензори и анализ на данните е възможно да се оптимизира пропускливостта на кръстовищата и така да бъдат намалени задръстванията;
  • Система за следене на качеството на въздуха – с повишаване на броя на сензори за качество на въздуха ще изградим точна карта на замърсяването и ще анализират причините за това в реално време;
  • Осветление – ще въведем цялостно управление на осветлението, в т.ч. и подмяна на дефектирали лампи веднага след тяхното спиране, изчисляване на осветеност и планиране на ново осветление там, където осветеността не е достатъчно висока;
  • Шумово замърсяване – ще поставим сензори за измерване на шумовото замърсяване с цел идентификацията на зони с твърде високи нива на шумовото замърсяване и вземане на последващи мерки за редуцирането му.

С цел повишаване на пътната безопасност:

  • Ще поставим множество камери за засичане на скорост, в т.ч. и средна скорост по определени пътни артерии (кметът може да бъде контролиращ орган съгласно Закона за движението по пътищата);
  • Ще предоставяме актуална пътна информация в мобилно приложение – в случай на катастрофи, заледени участъци, препятствия на пътя и др.;
  • Ще въведем изискване към новопостроените сгради да поставят различни видове сензори. Цената им е пренебрежимо малка и няма да натовари бизнеса, а получаването на информация чрез достатъчно сензори е ключово за развитието на умните градове.

Програма по сектори