Чист въздух

Чистотата на атмосферния въздух е един от факторите, който влияе най-силно на човешкото здраве и качеството на живот. Световната практика показва, че чист въздух в големите градове има там, където отоплението се базира основно на топлофикация, газ или електричество, има отлично развит обществен транспорт, а автомобилният парк се обновява бързо. Важен фактор са и географските дадености. София е разположена в котловина и това предразполага към задържане на въздушните маси над града, което утежнява проблема с мръсния въздух, особено в студените месеци на годината.

Водени сме от разбирането, че политиката в областта на качеството на атмосферния въздух изисква цялостен подход и междусекторна интеграция, както и решаването на тежки социални проблеми и взаимен ангажимент на всички граждани.

Мерките, предлагани от нас за повишаване на чистотата на въздуха, са насочени към всички източници на замърсяване. Ефектът им е в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Тези от тях, които са в правомощията на Общината, ще бъдат предприети незабавно, като ще се използва и всяка възможност за включване в национални програми със съответстващ на столицата дял.

Ще ограничим максимално отоплението с твърдо гориво и поощрим използването на форми на отопление с много по-нисък отпечатък върху околната среда, като:

 • Приложим ефективно забраната за изгаряне за отопление на какъвто и да е вид отпадъци;
 • Забраним използването за отопление на мокри дърва и поетапно ограничим, и в крайна сметка преустановим използването на въглища за отопление;
 • Въведем строги стандарти за видовете разрешени горива и създадем складове за горива с гарантирано качество, например съвместно с Югозападното държавно предприятие за сухи дърва за огрев;
 • Въведем и постепенно разширяваме зони с ограничено или забранено използване на твърдо гориво, като започнем от компактния град и кварталите за комплексно застрояване, там където има достъп до топлофикация и други разумни алтернативи. Приоритетно ще превърнем териториите около училищата в нискоемисионни зони;
 • Ефективно приложим програми за стимулиране на подмяната на отоплителните уреди на домакинствата и за инсталиране на филтри на комините на всички заведения за хранене и обществени сгради, които използват твърдо гориво, и за постепенното преминаване на обществените сгради към друг тип отопление;
 • Пренасочим енергийните помощи към алтернативи на отоплението с твърди горива;
 • Въведем задължителни стандарти при изграждането на инсталации за отопление в нови жилищни сгради, както и при реконструкция на стари, например при саниране;
 • Пристъпим незабавно към спасяване и развитие на „Топлофикация София“ ЕАД – пълен одит на дружеството и концесиониране след конкурс със стратегически международен партньор с доказан опит в управлението на подобни активи и ангажимент за инвестиции в подобряване на услугата, разширяване на мрежата и използване на геотермална енергия и алтернативни горива;
 • Проведем ускорена газификация – премахване на бюрократичните бариери и осигуряване на стимули като създаване на локални програми;
 • Създадем стимули за широко използване на децентрализирани системи за отопление с ВЕИ;
 • Стимулираме използването на геотермална енергия за отопление. Ще реализираме пилотен проект в термоминералното находище Казичене-Равно поле, което се намира на 5 км от площадката на ТЕЦ София Изток.

Радикална промяна на мобилността в София и мерки като развитие на мрежата, честотата и удобството на обществения транспорт и продължаване на електрифицирането му, ускорено развитие на велосипедната и пешеходна инфраструктура и микромобилността, промени в достъпа на автомобили до центъра на града, забрана за движение в града на определени категории превозни средства, въвеждане на ефективни стимули за употреба на електромобили и хибридни автомобили, също ще имат значителен ефект за повишаване на качеството на въздуха в столицата. (Тях ще разгледаме подробно в раздел „София – мобилна столица“.)

Строителството и мръсните превозни средства са отговорни за немалък дял от замърсяването на въздуха и високото количество на фини прахови частици в него, затова ще предприемем мерки, като:

 • Контрол на строителните площадки и чистотата на превозните средства, които ги обслужват;
 • Пълна забрана и недопускане паркирането на автомобили върху тревни площи;
 • Контрол на чистотата на превозните средства, влизащи в града.
 • Преминаване към машинно миене и целогодишно поддържане на улиците, не само на големите булеварди и улици, предимно в центъра на града, но и на основните артерии в останалите столични квартали.

От особено значение е и информираността на гражданите за реалното състояние на въздуха, тенденциите, опасностите за здравето и възможните решения. Затова предвиждаме интеграция и анализ с най-съвременни информационни продукти на бързо нарастващото количество информация за качеството на въздуха, предоставяна от различни източници, като Агенцията по околна среда, общинска система за мониторинг на въздуха и гражданската система за наблюдение на въздуха airBG.info. В процеса ще бъдат ангажирани експерти от различни области, вкл. от здравните заведения и образователните институции в столицата. Ще гарантираме пълен достъп до информацията и при необходимост своевременно ще информираме обществеността чрез адекватните медийни канали.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK