Устойчиво градско развитие, осигуряващо достъпна, здравословна и хармонична жизнена среда

Ще работим за интеграцията на бившите производствени и промишлени зони в съвременната градска тъкан.

Ще се стремим към хармоничен облик на градското пространство, включително и чрез интервенции, компенсиращи маргинализацията.

Ще подготвим актуализация на Общия устройствен план, преодоляваща недостатъците и капаните в действащия, като предложим реални стимули за развитие на града на север, където перспективите и възможностите са значителни. 

Ще смекчим проблемите, възникнали от т.н. Северна тангента и ще подготвим план за използването ѝ като важен фактор за развитието на града ни в тази посока.

Ще обезпечим пълната йерархия от устройствени и стратегически документи, необходими за  устойчивото развитие на града, като осигурим ефективно гражданско участие и като работим за преодоляване  на конфликтите между заинтересованите страни и в политиките по сектори.

Чрез програми за социална реинтеграция и рехабилитация на зависими граждани ще подкрепим превенцията и намаляването на рисковото поведение сред подрастващите.

Ще работим за хуманизиране на мини туристическия бум в София като поставим  софиянци в центъра на общинските стратегии, вместо да допуснем създаването на изкуствена среда за туристите.

Ще подпомогнем популяризирането на услугите за споделен транспорт и споделено настаняване, с всичките им ползи за гражданите и града.

Ще развием пешеходните зони по начин, който да подпомага развитието на града, и да повишава качеството на живот в него. Тротоарите в града ни няма да бъдат пречка за придвижване на майки с колички и опасни места, в които пешеходците са застрашени от остатъци от съоръжения, табла, телефонни стълбчета, билбордове и лоша настилка.

Ще използваме законовите възможности за да увеличим отговорността на комуналните фирми за състоянието на техните съоръжения (табла и шахти) в обществените площи.

Ще управляваме общинския земеделски фонд с цел максимално осигуряване на хранителна независимост.

Ще приемем програма за създаване на горски зелен пояс около града върху общински и държавни земи, като стъпка за намаляване отрицателните последици от промените в климата, като в неговото създаване ще разчитаме на помощта на всеки, отговорен към бъдещето на града ни, гражданин.

Ще създадем необходимите условия за превръщане на градското земеделие в естествена част от живота на софиянци, като приложим специална програма за развитието му в рамките на Общината с отговорен за изпълнението й координатор. Програмата включва изменение на нормативната рамка (ЗУЗСО, общински наредби и др.) и определяне на общински терени за споделени зеленчукови градини за временно и дългосрочно ползване и обезпечаването им с ограда и водоизточник. Със създаването на минимум 100 градини в компактния град ще дадем възможност на всеки гражданин да практикува градско земеделие на 10 минути пеша от своя дом.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK