Витоша и другите планини около града – зеленото богатство на София

Витоша, наред с Люлин, Плана, Лозенска и Стара планина, дава възможност софиянци да разполагат с бърз достъп до истинска дива природа. Това богатство трябва да бъде опазвано чрез методите на устройственото планиране.  Ще подкрепим инвестициите в зелена инфраструктура и свързаността между отделните природни територии и при актуализацията на ОУП ще настояваме за отпадане на предвиждането на застроявания, които да прекъсват връзките между тях.

Рязко ще възстановим и подобрим достъпността до планината чрез мерки, като:

  • Подновяване на въжения транспорт на Витоша и всички други подстъпи към планината, след като изработим  подробен устройствен план за транспортната и техническа инфраструктура – пътища, паркинги, лифтове, водоснабдяване, канализация и електроснабдяване. Трасетата на въжените линии ще се ограничат до съществуващите горски просеки, за да се избегнат нови сечи на гора. Допустими са нови стъпки на лифтовете и влековете с цел оптимизиране спрямо капацитета на прилежащите им съществуващи писти. По действащия законов ред ще задължим собствениците (държавата или частни лица) да премахнат опасните лифтове и да ги заменят с нови.  
  • Подобряване в най-кратки срокове на транспортната обезпеченост на всички автобусни линии до планината, като направим автобусите до Алеко и Златните мостове част от редовните линии на софийския градски транспорт.
  • Ограничаване на достъпа на лични МПС до капацитета на паркингите в парка .

Ще преодолеем проблемите, произтичащи от факта, че голяма част от сградите са частна собственост и от ангажимента на държавата към туристическата инфраструктура, като осигурим:

  • Увеличаване на целевите средства от общината, отделяни за отдиха на столичани в природен парк Витоша
  • Поделяне на отговорностите по поддържане на алейната мрежа и местата за отдих с МЗХГ и МОСВ;
  • Отваряне за широко обществено ползване на сградния фонд, собственост на общината и общинските дружества, концентриран в районите на Дендрариума, Злтаните мостове и периферията на парка.

С цел приобщаване на максимално широк кръг деца от малки към планината, ще:

  • Осигурим наемането към общинските структури на инструктори по активности в планината, които да провеждат начално обучение за децата от общинските образователни институции.
  • Дадем възможност на общинските детски заведения да използват туристическите автобуси на градския транспорт при организиране на зелени или бели ваканции.

Ще защитим природния и възстановителен ресурс на планината и няма да допуснем нови устройствени зони и възможности за застрояване.

Ще прекратим промишления дърводобив в местата за рекреационен туризъм, а общинските гори ще бъдат управлявани само и единствено с цел опазване на рекреационните функции и биоразнообразието. Ще променим управлението на общинските гори с цел сертифицирането им като устойчиво управлявани по системата FSC.

Ще учредим всички възможни санитарно охранителни зони за питейни води в планината, с цел гарантиране на чисти питейни води за туристите и обектите в планината и населените места в периферията ѝ, както и като резерв за неблагоприятни бъдещи ситуации, свързани с евентуална климатична катастрофа и криза във водоснабдяването на града.

Ще пуснем в експлоатация ПСОВ Брезовица, пречистваща водите от център Алеко, десетилетие след като е построена.

Ще подобрим достъпа, ще създадем нови туристически маршрути, ще възстановим съществуващите и ще създадем нови места за отдих в Люлин, Плана, Лозенска планина, Стара планина и поречието на река Искър (лесопарка и Панчаревско езеро).

Ще увеличим дела на защитените територии, като на първо място ще увеличим площта на защитена местност „Теснолистен божур“ на границата с община Божурище и ще създадем нова защитена територия в Лозенска планина. Ще поискаме от Министерски съвет да предостави за управление на Столична община емблематични и много посещавани защитени територии, като „Кътински пирамиди“ и „Урвич“.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK