Зелени системи, градски паркове и градини

Ще опазваме и развиваме зелените клинове на София като уникална градоустройствена практика с възможността да осигуряват чист въздух на града, да съхраняват живата връзка между столицата и Витоша и другите заобикалящи ни планини и да запазят контакта на хората с дивата природна среда. Ще положим безкомпромисни усилия да възстановим физически и градоустройствено зелените клинове, включително чрез отчуждаване, компенсиране, построяване на зелени надлези над околовръстния път.

Ще запазим зелените връзки между града и околните природни територии и свързаността между самите тях.

Ще работим за запазването на всички паркове и градини, на тяхната публична функция и характер и за недопускане на застрояването и „отхапването“ на парчета от тях.

Ще възстановим  достъпа и обвързаността на парковете с околните жилищни територии, включително чрез намаляване параметрите на застрояването, като въведем специфични правила и норми за застрояването във всеки парк и в контактната му зона.

Ще водим политика на превенция на застрояването и ограбването на парковете, включително ще преосмислим нуждата от сгради в тях. Предназначението на имотите за парковете и градините в София ще бъде само за паркове и градини

Ще запазване и ще увеличим  зелените площи, като постигнем  баланс с интересите на собствениците на имоти, включително и чрез създаване на специален финансов компенсационен фонд за справедлива компенсация на собствениците.

Ще превърнем парковете в привлекателна и безопасна част от градското пространство, като:

 • Преустановим маргинализацията на парковете и градските пространства като създадем условия за връщане на гражданите в парковете. Чрез удобна паркова мебел и алейна мрежа и чрез целенасочена политика в областта на сигурността ще създадем зони за спокойствие, където хората да се чувстват сигурни и това да става без да се увеличава състава на общинска полиция.
 • Проведем реформа на Инспектората чрез промяна на приоритетите от налагане на глоби към генериране на превенция и сигурност с активно използване на съвременни технологии като дигитализация, статистически модели, осъществявайки по-добра връзка с гражданите и по-добра организация. 
 • Осигурим чрез минимални интервенции и прилагане на съвременни тактики в областта на сигурността на постоянно присъствие и екипи за бързо реагиране, с нулева толерантност към противообществените прояви.

Ще създадем модерна, добре управлявана и свързана зелена система, като:

 • Подобрим  нормативната, информационната и кадровата обезпеченост на зелената система в града. Ще обособим нова административна позиция – главен озеленител на града.
 • Упражняваме ефективен и постоянен последващ контрол върху изпълнението на озеленяване след реализация на строителствата в УПИ, включително и върху изгражданите паркоместа.
 • Изготвим подробен регистър на дървесната растителност, с включена оценка колко дървета са премахнати и невъзстановени по улиците на София от сегашното управление, като задължителна предпоставка за ефективното управление на дървесния фонд в града.
 • Подкрепим  всички нормативни и други стимули за покривно и вертикално озеленяване, но без те да са за сметка на  процента озеленяване.
 • Запазим и увеличим  уличната дървесна растителност, включително като адаптационна мярка и като мярка за подобрение на качеството на въздуха. Предлагаме 5 000 нови дървета по улиците на града ни.
 • Гарантираме запазването на зелените площи в междублоковите пространства, чрез отразяването им в ОУП.
 • Изработим  реалистична стратегия по мащабно засаждане на дървета и по създаване и прилагане на стандарти за улично и градско озеленяване и тяхната поддръжка.
 • Възстановим  и ударно увеличим градските чешми и обществените тоалетни и ще въведем стандарти за задължителното им изграждане в общинските публични сгради и при определени териториални критерии и в публичните пространства. Подземните и полуподземни тоалетни ще останат в миналото. Предлагаме 200 нови чешми и 50 нови обществени тоалетни за първите две години от мандата;
 • Поставим удобни пейки в градските паркове и градини,  по улиците и останалите публични пространства на града.
 • Създадем напоителни системи в градските паркове и градини и ново улично озеленяване.

Ще стимулираме изграждането на зелени покриви, особено на сгради с бизнес и търговско предназначение, с всичките им ползи за неутрализиране на ефекта на т.н. „градски топлинен остров“, за предотвратяване на наводнения, увеличаване на зелените пространства в градската среда и опазване на биоразнообразието.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK