Достъп до качествено образование за всички деца

По официални данни всяка година около 3500 деца на възраст 2 години и около 2200 деца на възраст 3-5 години остават без достъп до ранна детска грижа и предучилищно образование. Физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване в институциите не отговарят на съответните държавни образователни стандарти. Съотношението между деца и персонал, условията на труд и квалификацията на персонала в много от случаите също не отговаря на съвременните нужди на обществото.

На територията на общината се обучават 20% от българските ученици, но между училищата съществуват дълбоки различия в качеството на предоставяното образование. Не всички училища предлагат целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап. Отчитат се огромни разлики между обективните резултати от обучението. Тревожно явление е ранното отпадане от училище и т.нар. вторична неграмотност. Тези различия се дължат най-вече на концентрацията на ресурси в малък брой институции и ниското ниво на подкрепа за останалите.

Столична община не провежда целенасочена и координирана политика в областта на извънкласни и извънучебни дейности. Голяма част от тези дейности са оставени на силите на свободната търговска инициатива и участието на децата и младежите в тях зависи от социално-икономическия статус на техните семейства.

Гарантиране на достъпа до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всяко дете

Ще поемем отговорността да осигурим достъп до ранна детска грижа, до предучилищно и училищно образование за всяко дете на територията на общината след прекратяване на платеното майчинство или бащинство на техните родители.

Ще изградим и пуснем в действие информационна система за кандидатстване и записване в училищата, подобна на вече съществуващата за детските градини.

Оптимизация и ускорено строителството на нови детски градини и училища 

Ще анализираме наличния сграден фонд, ще го ремонтираме и ще оптимизираме използването му, без да правим компромис с държавните и чисто човешките стандарти за безопасна, удобна и приветлива физическа среда.

Ще ускорим строителството на нови детски градини и училища, като дадем приоритет на районите с най-голяма нужда. Ще насърчаваме строителните предприемачи да изграждат образователна инфраструктура като форма на социална отговорност.

Ще изработим четиригодишен план за оптимизация и строителство, така че до края на този период всички деца на възраст 1-7 години и всички ученици в София да имат достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование по местоживеене.

Привличане и задържане на качествен педагогически и непедагогически персонал

Ще осигурим достатъчен, добре квалифициран педагогически и непедагогически персонал, за да може осигуряването на достъпа до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всички деца да не става за сметка на качеството. 

Ще увеличим персонала на институциите за ранна детска грижа и предучилищно образование с 30-40%, за да постигнем съотношение между деца и персонал от 5:1 за децата на възраст от 1 до 3 години, и от 10:1 за децата на възраст от 3 до 6 години, което съответства на стандартите в развития свят.

Ще работим за облекчаване на бюрокрацията, с която трябва да се справя педагогическият персонал и ръководството на институциите, през електронизация, автоматизация, както и чрез предоставяне на административен капацитет и подкрепа.

Ще привлечем и задържим човешки ресурс в яслите, детските градини и училищата с по-добро заплащане, ясно обвързано с постигнатите резултати, непрекъсната професионална подкрепа и възможности за повишаване на квалификацията, допълнителни социални придобивки като безплатно общинско жилище, безплатен градски транспорт, застраховки, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, безплатен достъп до култура и библиотеки.

Ваучерна система

За да компенсираме децата и родителите с постоянен адрес на територията на общината, които са заявили, но не са получили достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование в общинска институция – ще изчислим средния годишен разход на дете, и ще започнем да предоставяме ваучери за съответната парична стойност.

Ваучерите ще могат да се използват единствено за получаване на ранна детска грижа и предучилищно образование в частни институции където качеството на предоставяните услуги се контролира от общината и централните държавни контролни органи по същата процедура както при общинските институции, и подлежи на същото ниво на граждански контрол.

Ваучерната система ще бъде временна мярка, докато осигурим достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всички деца.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK