Качествена социална политика, осигуряване на безопасност, сигурност и защита

Социална политика

Необходимо е фокусиране върху политики за подкрепа на семействата, интегриран подход, превенция на всички форми на изоставяне, ранна интервенция, премахване на насилието и дискриминация, индивидуален подход и грижа за всяко дете и семейство.

Семейна политика

Развитие на интегрирани услуги на ниво столична община за подкрепа на майчинството, родителството и грижата за децата. Развитие и прилагане на програми за обучение на родители на малки деца. Преориентиране на системата от социални услуги в столицата към семейно-центриран подход.

Качество на услугите за рискови групи

Създаване на система за регулярно проследяване на качеството на социалните услуги в София, вкл. оценка на тяхната ефективност и въздействие. Създаване на единна система за събиране на данни относно обема на рисковите групи и услугите, които те ползват.

Развитие на качествени услуги и промяна на съществуващите за следните целеви групи

Деца в риск от раздяла с биологичните им семейства

Развитие на набор от иновативни социални услуги за работа с родители в риск, които да осигурят реална превенция. Развитие на иновативни услуги за повишаване на капацитета на семейства в риск.

Деца разделени от биологичните си семейства

Развитие на набор от иновативни социални услуги за работа с родители в риск, които да осигурят реинтеграция. Продължаване на деинституционализацията на грижата за деца в посока подкрепа на семействата, развитие на качествени услуги за тях, като се дефинира и оценява това качество.

Деца и възрастни, жертви на насилие

Развитие на система от услуги за подкрепа и възстановяване на жертвите на насилие.

Деца с увреждания

Развитие на междусекторни интегрирани услуги за подкрепа на деца с увреждания (приобщаващо образование, здраве и социални услуги).

Деца в конфликт със закона

Разработване и прилагане на услуги за подкрепа на деца в конфликт със закона и техните семейства. Разпознаване на децата в конфликт със закона като деца, които се нуждаят от закрила. Разработване на програми за реинтегриране на деца в конфликт със закона, настанени извън общността.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK