София – мобилна столица

Демократична България вярва, че София може да бъде истинска мобилна столица. Какво означава това? 

Мобилната столица е град, в който всички се придвижваме бързо и удобно до местата за работа и почивка, използвайки зелени технологии, които щадят природата.

Мобилният гражданин има достъп до всички съвременни средства за придвижване, които работят свързано и в синхрон.

Мобилна София е еднакво удобна за всички, без да дискриминира пешеходците и хората със затруднено придвижване.

Мобилна София учи децата да се придвижват безопасно в града.

Животът в големия град е свързан с всекидневно придвижване на големи маси хора от и към работните места, търговските обекти и учебните заведения. Затова и транспортът оставя своя значителен отпечатък върху облика и състоянието на града и околната среда. Транспортът е кръвоносната система на един град. Неговото адекватно функциониране ще позволи на София да бъде удобно и приятно място за живот.

За да променим сегашното състояние на транспорта в София, ще започнем с промяна в мисленето за него.

Стремежът зад всяка мярка и реорганизация ще бъде един: да постигнем съвременна мобилност, допълваща градската среда и щадяща природата.

Какво планираме?

 • Да предложим удобен, чист и бърз градски транспорт, който да отговаря на съвременните транспортни нужди на пътниците. Ще го направим като разширим и реорганизираме транспортната мрежа, подобрим инфраструктурата и въведем нова логика на таксуването. Ще заложим още в началото интеграция с железопътния транспорт и регионалната транспортна схема, както и с продължаващото развитие на метрото и електротранспорта. 
 • Да променим начина на планиране и управление на софийския транспорт, като заложим на прозрачност, предвидимост и обществено участие, както и на конкретна отговорност на кмета и неговите заместници.
 • Да развием с предимство пешеходното придвижване, велосипедния транспорт и микромобилността. 
 • Да свържем веломрежата, като я интегрираме в градската среда, създадем система от общински велосипеди и подпомогнем развитието на новите видове микромобилност. 
 • Да увеличим пешеходните зони и да подобрим тротоарите, като въведем единен стандарт за изграждането и ремонта им. 
 • Да превърнем в приоритет безопасността на трафика с фокус върху децата, като прилагаме най-напредничавите практики при изграждането и модернизирането на уличната мрежа, възможностите за пешеходно пресичане и системата за видеонаблюдение и контрол на скоростта. Ще разширим правомощията на служителите на ЦГМ, контролиращи паркирането в зоните за платено паркиране. 
 • Да увеличим контрола по отношение на емисиите на газове от автомобилите чрез системни проверки през цялата година, които да комбинираме и с контрол на шума.
 • Да внедрим най-напредничавите цифрови технологии за наистина умното и интегрирано управление на трафика, за даване на предимство на колите на градския транспорт и пешеходците, за отчитане на броя пътници и управление на натовареността в реално време.
 • Да направим необходимата инфраструктура за комфортното и бързо придвижване – както тази на градския транспорт, така и допълващата я – пешеходни алеи и пътеки, веломрежа, публични тоалетни, градски чешми, парково и уличното осветление.
 • Да ускорим развитието на индивидуалната електромобилност, като подпомогнем инсталирането на зарядни станции и въведем допълнителни стимули за електромобилността, съобразно правомощията на Столична община. 
 • Да подпомагаме споделените форми на пътуване.
 • Да осигурим възможност за бързо провеждане на транзитния автомобилен трафик, като го изведем извън София и въведем нова политика по паркирането. 
 • Да насърчим изграждането на многоетажни паркинги и развитието на споделеното пътуване, които да намалят присъствието на коли по улиците, особено в централните градски части. 
 • Да упражняваме контрол по паркирането в целия град и приоритетно по отношение на забраната за навлизане в зелените площи. 
 • Да работим за цялостна интегрираност на всички форми на обществен и екологичен транспорт в града, така че да се допълват, а не да се конкурират. 
 • Да дигитализираме таксуването в системата на мобилността, като го интегрираме в SofiaID с въведен граждански контрол по отношение на паркирането и престоя.
 • Да използваме пълноценно системите за видеонаблюдение и да ги разширим с видеорегистратори в колите на градския транспорт, така че да повишим контрола и сигурността. Да създадем интеграция между електронните системи за гражданите, видеоконтрола, работата на служителите на ЦГМ и Столичен инспекторат. Идеята на такава единна система за контрол и сигнали е да могат максимално бързо и лесно да се издават електронни фишове и да има адекватен контрол. 

Обществен транспорт и инфраструктурата му – бързата и удобна алтернатива на личния автомобил

Софиянци определят трафика и задръстванията като най-големия проблем на града и един от основните причинители на мръсния въздух. Други проблеми, посочвани от жителите на столицата, са: лошото състояние на пътната инфраструктура; липсата на места за паркиране; лошият, бавен и нередовен градски транспорт и некачествените ремонти. Едновременно с това едва 22% от жителите на града пътуват под 30 минути до мястото, където работят или учат, въпреки че става дума за придвижване на разстояния под 10 километра. 

Още по-сериозен проблем виждаме във факта, че най-голям процент от придвижването се извършва с лични автомобили т.е. най-активните хора не използват градския транспорт. Като основни причини за това те посочват бавното придвижване, липсата на удобни транспортни връзки, липсата на комфорт и високата му цена. 

Според Демократична България проблемът с бавното придвижване в града може да бъде решен чрез приоритетното развитие на обществения електротранспорт, велосипедното движение и микромобилността. Те могат взаимно да се допълват и са достатъчно бързи и удобни алтернативи, щадят околната среда и не увреждат здравето на гражданите. 

За да стане общественият транспорт предпочитана форма на мобилност, той трябва да отговори на основните очаквания на хората. 

 1. Да се движи бързо, което ще постигнем чрез даване на приоритет на кръстовищата с умна система, работеща с радиосигнал и датчици и обособени трасета. Чрез видеорегистратори и контрол ще подсигурим да не се пречи на неговото движение. 
 2. Да пристига навреме (да не се чака дълго), което ще постигнем, като увеличим броя на колите и намалим интервалите между превозните средства. 
 3. Да не е претоварен/претъпкан, което ще постигнем с адекватното управление на автопарка (пускане на по-големи коли) и повишаване на средната скорост.
 4. Да е безопасен и сигурен, което ще постигнем чрез видеоконтрол в реално време вътре, паник бутони, диспечериране и екипи за бързо реагиране. 
 5. Да има ред в превозното средство, което ще постигнем с нулева толерантност към противоправно поведение от пътниците и с респектиращи и вдъхващи доверие представители на контролиращите органи. 
 6. Да се движат чисти и поддържани коли, което ще постигнем като осъществяваме контрол върху фирмите-подизпълнители и подобрим условията в депата. 
 7. Да осигурява нормален комфорт (на возене и температура), което ще постигнем чрез качествени ремонти и поддръжка, рехабилитация и обновяване на подвижния състав, като инвестираме в персонал и ремонтен капацитет. 
 8. Да има интегрирана мрежа, достигаща навсякъде в града навреме, което ще постигнем чрез осъвременяване на 30-годишната маршрутна схема, така че да обслужва съвременните транспортни нужди на гражданите.
 9. Да има удобни прекачвания, което ще постигнем с интегрирани спирки и синхрон в движението чрез дигитално управление и билет за време.
 10.  Да има чисти, сигурни, леснодостъпни и удобни спирки, което ще постигнем като въведем единен стандарт за класовете спирки и осигурим пейки, навеси и пешеходна връзка с околната инфраструктура. 
 11. Да мотивираме максимален брой хора да ползват дългосрочни карти за пътуване, за да се постигне приемлива цена за всичко това. Ще го постигнем с подобрен маркетинг, повече видове карти и гъвкави схеми. Ще привлечем също така работодателите да купуват карти за служителите си и да им се признава за разход и ще интегрираме билетите с тези за други развлекателни обекти и събития. 

Ще осигурим удобен достъп до парковете и до другите средищни обществени пространства в София, така че на хората да не им се налага да ползват личните си автомобили. 

Поставяме си за цел София да остане град със средно време за придвижване в основните направления от около 30 мин., т.е. компактен град, което да включва и изнесените градски центрове, смесените зони и т.н.

Удобен обществен транспорт

Целта на Демократична България е да превърнем обществения транспорт в ефективна алтернатива на придвижването с автомобил. Ще подобрим драстично качеството, удовлетвореността от ползването и привлекателността му, като положим специални усилия, за да подобрим свързаността и интеграцията на различните видове транспорт, включително и с железопътния транспорт и с регионалната транспортна система, така че да бъде значително подобрена комуникацията с близко разположените до София дестинации. 

1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура

Ще обновим градската маршрутна схема (въведена още през 1990 - 1993 г.), така че да обслужва съвременните транспортни нужди на гражданите; ще елиминираме изкуствените препятствия и ще увеличим средната скорост на пътуванията. 

Ще създадем реален приоритет на градския транспорт на всички места, където той се забавя – кръстовища и трасета – чрез система от датчици, радиоуправление и дигитални системи, така че колите му да преминават с предимство и бързина. Ще оптимизираме пропускливостта по направленията и посоките на движение.

Ще въведем промени в тарифната политика, като увеличим броя и вида на предлаганите абонаменти карти и картите за единично пътуване за време, както и ще създадем стимули за работодателите да купуват абонаментни карти за персонала си. 

Ще работим за интегрирането на абонаментните карти с възможности за преференциален достъп във всички често посещавани обекти в града.

Ще спрем намаляването на броя на колите на масовия градски транспорт, ще увеличим техния капацитет, съобразно съвременните изисквания за комфорт и екологичност.

Ще направим пълен одит на използваните автобуси, за да проверим доколко отговарят на нормите за допустими емисии. 

Ще модернизираме и разширим депата и гаражите, за да създадем нужните условия за съвременна качествена поддръжка и ремонт чрез планова инвестиционна програма.

Ще подобрим условията на труд – както за шофьорите и ватманите, така и за персонала в депата и гаражите.

Ще преустановим неефективните и отблъскващи практики по контрола на редовността на пътниците.

Ще подобрим спирките и достъпа до тях, като преосмислим моделите за отдаване под наем на рекламни площи. 

Ще осигурим възможност за сядане и подходящи навеси на всички спирки в София в срок от две години.

Ще въведем единен стандарт за изграждане и поддръжка на спирките и терминалите в София, определящ комбинацията от елементи за всяка спирка – навес, павилион, билетен автомат, рекламна ракета, тоалетна и т.н.

Ще развиваме с приоритет електротранспорта и най-вече релсовия електротранспорт в обособени трасета, като обвържем създаването им като задължително условие при изграждането на нови булеварди.

Ще въведем пакет от мерки за трамвайния транспорт, така че да го обособим, ускорим и приоритизираме по съществуващите трасета. 

Ще използваме наличната контактна тролейбусна мрежа, за да заменим някои натоварени автобусни линии, като използваме съчленени тролейбуси с батерии с динамично зареждане, които се зареждат в частта от маршрута с контактна мрежа – по линии 74, 76, 78, 204, 213, 304, 309, 310, 404 и 604.

Ще възстановим и дооборудваме гараж „Левски“ в район “Подуяне” като нормално тролейбусно депо, за да има къде да домуват тези тролейбуси. 

Ще въведем кратки линии, движещи се из центъра на града, които да допълват обслужването. 

Ще организираме терминали за удобно прекачване между различни видове транспорт – при железопътни гари, метростанции, трамвайни, тролейбусни и автобусни обръщатели и станции, разделени със сектори по съответните направления, достъпни за лица с намалена подвижност и оборудвани с навеси и места за продажба на превозни документи, велопаркинги, паркинги “Паркирай и пътувай” в периферията на града и др.

Ще развиваме трамвайната и релсова мрежа като част от зелената система чрез осигуряване на тревно покритие, храстова декорация, а където е възможно и висока дървесна растителност. 

Ще осигурим необходимите условия за работа и почивка на водачите на всички превозни средства в обществения транспорт, като при възможност на всички крайни трамвайни спирки ще се изградят допълнителни коловози за разминаване на трамваите, а също и постоянни тоалетни, вендинг машини и помещения за почивка.

Ще модернизираме стрелките в трамвайния транспорт с такива с телеуправление. Ще осъвременим и инфраструктурата на тролейбусния транспорт. Всичко това ще увеличи скоростта на придвижване, така че да не се налага изкуствено да забавя скорост при движение. 

Ще обезпечим аварийните звена на транспортния оператор с необходимата съвременна техника за максимално бързо възстановяване на движението при възникнала авария. 

Ще работим за това отново да интегрираме тарифната схема с туристическите лифтови съоръжения на Витоша (Симеоново – х. “Алеко”, Драгалевски и лифт “Копитото” (възстановен и удължен до “Златните мостове”), които следва да работят целогодишно.

Ще подобрим транспортния достъп до Витоша и околните планини, като линиите до Алеко и Златните мостове ще са редовни и ще функционират ежедневно, а през почивните дни ще има допълнителни коли за поемане на пиковите натоварвания и ще се допуска превоз на велосипеди.

2. Управление на транспорта

“Център за градска мобилност” ЕАД се е превърнал в непрозрачна партийна касичка, която трябва спешно да бъде реформирана. Планираме да направим пълна независима ревизия, включително за това дали са плащани пазарни цени за доставяни стоки и услуги, а не само дали са спазени законите на страната.

Ще трансформираме дружеството от търговско в общинско предприятие на пряко подчинение на кмета и Столичния общински съвет.

Ще отнемем функцията на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) да извършва планиране на транспортните маршрути и ще я върнем в Столична община – в нейните дирекции, под прякото ръководство и контрол на кмета и общинския съвет, така че да се постигне балансирано и предвидимо развитие, базирано на маркетингови и транспортни проучвания. 

Ще направим прозрачно планирането и управлението на транспорта в София, като осигурим реално гражданско участие и пряка политическа отговорност на кмета. Ще предложим промени в структурата на работата на „Постоянната комисия по транспорта, организацията и безопасността на движение“ при Столична община, включително ще разширим експертния ѝ състав, така че да приложим съвременните европейски добри практики в планирането на транспорта и инфраструктурата му. За изпълнение на решенията на комисията заместник кметът по транспорт ще носи лична отговорност. 

Ще създадем единен общински транспортен оператор. Така значително ще понижим оперативните разходи и ще позволим оперативна гъвкавост при планирането на маршрути и временната им промяна. 

Ще заявим общинския транспортен оператор (който оперира трамваите в София) за бенефициент по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2021-2027 г., като така ще можем да разчитаме на европейско финансиране за ремонт и строителство на трамвайни трасета и за доставка на нов подвижен състав.

Ще променим политиката на единна цена за километър пробег за целия автотранспорт, за целия електротранспорт и за метрото. Цената ще се формира за всяка маршрутна линия поотделно, съобразно реалните разходи за нея. По този начин парите на софиянци ще се харчат прозрачно и ще може по-лесно да се планират оптимизации – както по маршрутите, така и на вида подвижен състав.

Ще прехвърлим всички спирки за стопанисване към Центъра за градска мобилност. Ще осигурим адекватни човешки условия за почивка на водачите на крайните спирки. Ще поставим пейки на всички спирки и навеси на тези, на които това е възможно. 

Ще въведем единен стандарт за качество при обслужване на пътниците, заложен в проектодоговорите към всеки конкурс за обслужване на линии от схемата на обществения транспорт в София и републиканската транспортна схема от квотата на Столична община. 

Ще извършим задълбочено изследване за това дали е рентабилно Столична община в дългосрочен план да продължи да поддържа два типа трамвайно междурелсие или постепенно да премине към само едно. Това ще ни позволи да планираме по-доброто развитие на трамвайния транспорт и разнообразяването на маршрутната му мрежа. 

Ще създадем адекватно маркетингово звено, което да проучва транспортните нужди на хората, както и да рекламира и популяризира услугите на обществения транспорт. 

Ще въведем строг контрол и високи глоби върху нерегламентираното паркиране, с акцент на това, което умишлено възпрепятства движението на градския транспорт, като за безопасност и контрол ще снабдим обществените превозни средства с видеорегистратори и връзка за автоматично генериране на фишове. 

Ще инвестираме средства и организационен капацитет в сътрудничество с ВУЗ за подготовка и обучение на млади кадри, които директно да постъпват на работа в транспортния оператор и Центъра за градска мобилност. 

Ще създадем единен професионален учебен център, който ще предлага: курсове за придобиване на правоспособност за управление на возилата в градския транспорт; курсове за квалификация на сервизния персонал; курсове за квалификация на диспечери; опреснителни курсове за персонала; контролни изпити за служители, показали „слаба квалификация”; психотехническа лаборатория и др.

Ще създадем Музей на градския транспорт на територията на бившето трамвайно депо „Клокотница“ – част от мултифункционален културен комплекс.

3.  Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа

Ще изградим трамвайни трасета по новите булеварди „Тодор Каблешков“, „Копенхаген“, “Г.М. Димитров” и ще работим за разширението на трамвайната мрежа към “Студентски град”, “Дървеница”, “Обеля 1”, “Надежда 1” и “Надежда 3”, „Орландовци“ и др., като очакваме сериозна оптимизация на пътникопотоците и дългосрочен позитивен екологичен ефект върху града. 

Ще въведем скоростен трамвай или light-rail по съществуващи или обособени трасета (например изоставени и съществуващи жп линии, по обособени трамвайни трасета и т.н). 

Ще построим нови трасета и ще увеличим дела на електротранспорта в големите жилищни комплекси – “Младост”, “Люлин”, “Надежда” и “Обеля”, “Овча купел”, “Слатина” и т.н.

Ще обърнем тенденцията към намаление на пътниците, ще намалим интервалите на пристигане, така че да се чака по-малко, ще премахнем лятното разписание и ще увеличим значително транспортната задача на годишна база. 

Ще запазим и развием мрежата на нощния транспорт, така че да бъде достъпна за всички жители и гости на София чрез реорганизирането на линиите, 30-минутен интервал на преминаване и възможност за ползване на абонаменти карти за него. Ще подобрим вътрешната му организация, така че да не са ощетени водачите на автобуси. Ще решим проблема с дупките в разписанието между последните дневни коли на градския транспорт и тези на нощния. 

4.  Нова политика по таксуването

Ще въведем съвременна интегрирана електронна система за таксуване с единен билет за време, както и възможности за плащане на транспортната услуга по електронен път. Това ще спомогне за по-атрактивна ценова политика, а оттам и по-привлекателен за ползване градски транспорт, с удобно и изгодно прекачване между различните видове транспорт – градски, метро, железопътен. По този начин ще направим основната крачка към реална интермодалност на транспорта в София, подобно на всички големи градове в Европа.

Ще премахнем билета за еднократно пътуване, като въведем билет за 30 мин, 60 мин или 90 мин. Ще въведем и неколкодневен (3 или 7-дневен) билет, подходящ за туристи и гости на столицата. 

Ще въведем възможност за разсрочено плащане на годишната карта. Месечните и годишните карти следва да бъдат по-гъвкави за работодатели и работещи, спрямо сегашните цени, които не са адекватни и не стимулират използването им достатъчно. Целта е да повишим броя на купените годишни и месечни карти. 

Ще облекчим купуването на абонаментни карти – чрез интегрирането им със SofiaID, чрез договори с търговци, чрез онлайн продажби. А специално за възрастните хора ще създадем нов облекчен ред за издаването и получаването им от обичайни места, където те потребяват услуги – пощенски станции, места за плащане на битови сметки и т.н. 

Ще оставим перфораторите в историята и ще разширим възможностите за плащане чрез смартфон.

5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема

Ще работим за интегриране на железопътния транспорт в системата на градския транспорт на София, в това число за създаването на единни превозни документи при използване на железницата при вътрешноградски или крайградски пътувания. 

Ще осигурим бързи и удобни връзки между града и съседните населени места в радиус до 100-120 км чрез удобни крайградски пътнически влакове (КПВ) и чрез междуселищни маршрутни и автобусни линии. Ще използваме модерен подход на интегриран обществен транспорт и интермодалност – позволяващи удобни и лесни прекачвания между влак и междуселищен автобус, от една страна, и градски транспорт, от друга. За да го постигнем, ще помислим за близостта между спирките, за пешеходната инфраструктура за прекачващи се пътници с багаж, за синхорнизираните разписания и други. 

Ще улесним достъпа на работещите, пътуващи от и до област София и съседните предградия и населени места (районите на Перник, Сливница, Костинброд, Искърското дефиле и Нови Искър, Горна Малина и Елин Пелин и др.) чрез удобни връзки на обществения транспорт. Ще въведем единен билет за крайградски пътнически влак (КПВ) и градски и междуградски транспорт в сътрудничество със съседните общини. По-този начин ще намалим задръстванията на МПС в пиковите часове в работни дни. 

Ще координираме изграждането на нови спирки по съществуващите жп линии на територията на жп възел “София”.

6. Разширяване на метрото

Ще довършим мрежата на Софийския метрополитен като основна транспортна инфраструктура, за да повишим неговата ефективност и взаимната свързаност между софийските квартали, особено в периферията на града. 

Ще довършим разклоненията на третата метролиния към кварталите „Левски Г“ и “Слатина”. 

Ще удължим първата метролиния с още 2 станции в ж.к. „Люлин“ в посока Околовръстното шосе.

Ще подобрим достъпа до метростанциите, както и тяхната интегрираност с останалите видове транспорт в града, включително и с железопътния. Това означава удобни и безопасни пешеходни връзки от метростанциите до околните жилищни пространства, спирките на градския транспорт, жп гарите. 

Град на велосипедите и микромобилността

Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града

Разширяването на съществуващата мрежа от велоалеи и превръщането им в безопасна и безконфликтна за всички участници в движението система ще даде качествено нова възможност за придвижване с велосипеди и тротинетки. Строителството на нови велоалеи от големите квартали към центъра на града ще е приоритет за нас.

Ще работим с гражданския сектор при проектирането на велосипедни трасета от заданието до работния проект.

Ще развием алейната мрежа в града като адекватна, ефективна, всеобхватна и ориентирана към велосипедистите и другите ползватели на микромобилността, която ще обхваща главните булеварди, зелената система, реките и второстепенните улици. Ще дадем възможност за реално бързо придвижване, като осигурим свързаност на основните направления и главни квартали, и като избягваме големи наклони и преодолеем разпокъсаността на алейната мрежа. 

В алейната мрежа ще осигурим безопасност и ще търсим максимална отделеност от пътното платно, като я разположим приоритетно в зелена среда, филтрираща замърсяването и я интегрираме със зелени маршрути като неразделна част от градския живот.

Ще заменим неадекватните велоалеи с истински. Настилките на велоалеите следва да бъдат специализирани за велосипеди и обезопасени, тъй като досегашните трасета не са безопасни за велосипедистите. 

Ще въведем стандарт за изграждане на велоалеи и тяхната поддръжка – настилка, обезопасяване. Ще помислим и за това как да се избягват конфликти между пешеходци и автомобилен трафик. Ще следваме световният стандарт, според който велоалеи се строят на улици и булеварди със средна скорост над 30 км/час. 

Вместо скъпи велостоянки, ще направим такива пред обществени сгради с постоянна охрана.

Насърчаване на микромобилността

Ще реформираме и ще въведем адекватна уредба за велотранспорта и микромобилността в града, водени от необходимостта да подобрим безопасността, свързаността, паркирането и привлекателността на този тип придвижване. 

Ще създадем или ще насърчим създаването на мрежи от общински велосипеди под наем или други форми на микромобилност, съобразно най-добрите световни практики.

Ще позволим превозването на велосипеди извън час пик по някои линии на градския транспорт и метрото. 

В метрото ще организираме специализирано място за велосипеди в последния вагон на всеки метровлак (извън пиковите часове). Досега е позволено качване на велосипеди само през уикендите и през нощта. Ще работим с БДЖ да се организира такова пространство във всеки крайградски пътнически влак.

Ще поставим велостоянки – осветени и охранявани с камери на възлови точки в града – на всяка метростанция, по ж.п. гари и спирки, при големи възли на градския транспорт. 

Ще регулираме ползването на тротинетки като въведем стандарт за безопасност (каска, светлоотразители и др.). Ще оставим възможност за превозването им в градски транспорт от ползвателя. 

Град, приятел на пешеходците

Ще стимулираме най-естествения, екологичен и здравословен начин на придвижване – пешеходния. Ще работим, за да елиминираме конфликта между пешеходци и велосипедисти, и ще позволим превоза на велосипеди в автобусите към Витоша, към другите планини и в излетните линии, като ще търсим възможни решения за превоз на велосипеди и в другите видове транспорт.

Ще подобрим сигурността на пешеходците, като осигурим повече безопасни места за пресичане и направим одит на програмата за нови светофари, както и ще дадем реален приоритет на преминаването на велосипедисти и пешеходци през тях.

Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари

Ще въведем единен стандарт при изграждането и ремонта на тротоари и пешеходни трасета, така че да бъде гарантирано не само безпроблемното преминаване на трудноподвижни хора, майки с колички и др., но и дълготрайността и естетиката на пешеходната инфраструктура. Ще увеличим с 400% годишния бюджет за ремонт на тротоарите.

Ще направим тротоарите истинска част от социалната инфраструктура в града, като активно ще работим за това те да са свободни от всички препятствия и от автомобили, а също и да са достъпни и сигурни за децата, майките с колички, възрастните и хората в неравностойно положение. Ще подобряваме състоянието на тротоарите не само в центъра, но и в кварталите и няма да допускаме покриването им с асфалт. 

Ще подобрим чистотата на тротоарите, като ще ангажираме общината по-активно с почистването им целогодишно и като част от пътното поддържане.

В кварталите ще положим настилки на пътеките, прокарани като най-удобни от пешеходците и свързващи основни средища като спирки, училища и други обществени пространства.

Увеличаване на пешеходните зони 

Ще работим за отвоюване на тротоарите от колите и ще прилагаме строги санкции към неправомерно паркиращите. 

При развитие на пешеходните зони, ще работим прозрачно и чрез силно гражданско участие, така че да отговорим на нуждите и желанието на хората и ще предлагаме гъвкави и максимално работещи решения. 

Смятаме, че затварянето на някои улици и площади за коли ще увеличи комфорта и скоростта на придвижване на пешеходците. В пешеходни зони могат да се превърнат части от ул. „Съборна“, ул. „Шишман“, ул. „Алабин“, ул. „Аксаков“. 

Ще извадим пешеходците от подлезите и ще улесним пресичането на уличната мрежа чрез изграждане на пешеходни пътеки на нужните места.

Ще премахнем паркингите пред Народното събрание, пл. “Св. Ал. Невски” и площад "Княз Александър Батенберг" и ще ги превърнем в удобни градски зони за широко използване.

Ще работим за създаването на съвременни квартални средищни центрове с пешеходни пространства, кафенета и магазини. 

Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот

Ще ремонтираме или ще изградим наново инфраструктурата, подпомагаща пешеходното придвижване – пейки, алеи, чешмички и обществени тоалетни. 

Ще премахнем сегашните бутони за пешеходни пътеки, които дават приоритет на МПС като отлагат зеления сигнал за пешеходците с 1 цикъл винаги. Ще ги заменим с интелигентни системи, даващи приоритет единствено на линейки и коли на градския транспорт.

Подобряване на уличната мрежа

Извеждане на трафика от града

Ще работим за довършването на ринговите трасета, като алтернативи на сегашното транзитно придвижване през центъра на града. Поставяме си като приоритет да завършим булевард „Тодор Каблешков“ от бул. „Цар Борис III“ до бул. „Г.М. Димитров“ (с интегриран трамваен и велотранспорт) и да изградим Източната тангента от 4-ти километър през бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Владимир Вазов“. 

Ще подобрим свързаността на уличната мрежа в целия град и приоритетно тази в Западната част на София, като предпоставка за развитие на надземен обществен транспорт и градско интегриране. Чрез осъществяване на отлаганите пробиви (бул. “Копенхаген” до ж.к. “Младост”; от Сточна до Централна гара; бул. “Монтевидео” до Люлин; бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” до моста “Чавдар”, бул. “Пенчо Славейков” до бул. “Инж. Иван Иванов”; под Централна жп гара - от бул. “Христо Ботев” до ул. “История Славянобългарска” и др.) ще преодолеем фрагментираността на градската среда и ще осигурим свързаността, необходима за новата градска мобилност. 

Ще гарантираме, че всяка нова улична инфраструктура ще е качествена, безопасна и даваща достъп на всички участници в движението, като ще дадем приоритет на развитието ѝ в кварталите.

Ще работим приоритетно вместо за големи булеварди, за балансирано развитие на цялата улична мрежа с фокус върху интегрираната свързаност на града и вътре в кварталите.

Ще работим за довършване на Околовръстното шосе, доколкото това е задача както на АПИ, така и отчасти на Столична община. Ще работим и за преодоляването на фрагментиращия ефект на Околовръстното шосе, като ще осигурим пешеходни преминавания и нужната съпътстваща инфраструктура.

Подобряване безопасността на трафика

Ще обособим зони с ниски емисии чрез ограничаване на движението на МПС в централните части на града.

Ще работим за безопасен автомобилен транспорт, като поставим нови камери за следене на скоростта, включително чрез засичане на средната скорост. Ще подобрим уличното осветление, маркировката и ще следим за качеството на ремонтите. 

Ще работим за контрол над шума, като ще осигурим нужните уреди за измерване нивата на шума и ще организираме проверка, съчетана с проверка на емисиите от газовете. Ще прилагаме иновативни практики за пилотни проекти по инсталиране на шумови радари, които да засичат нарушителите съвместно със системата за видеонаблюдение.

Ще предприемем мерки за ограничаване на гонките.

Ще увеличим броя и ефективността на еднопосочните улици, ще работим за увеличаване на средната скорост на придвижване на всички участници за сметка на моментната чрез по-широкото използване на повдигнати пешеходни пътеки, острови и зелени разделители, кръгови и елипсовидни кръстовища, успокоени зони, уширения за спирки, включвания на второстепенни улици и т.н.

Ще проучим възможността за замяна на някои леви завои със серия от десни, обратни завои и елипси и ще нанесем корекции в организацията на някои от кръговите кръстовища като започнем с това на Руски паметник и пресичането на трамвайното трасе.

Ще стимулираме споделеното използване на автомобили и ще проучим възможността за интегрирането на тази услуга в обществения транспорт на София. 

Ще въведем „жилищни зони“ за успокоен трафик, където пешеходците, автомобилите и колоездачите са равноправни – с ограничение на скоростта до 30 км/ч. Входният автомобилен трафик ще се регулира със “затихване”, включително чрез физически препятствия, в синхрон със съвременните тенденции в големите градове в Европа. 

Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането

Не желаем да лишим гражданите от свободата, която предлага личният автомобил и въпреки че политиката ни ще бъде насочена към развитието на електрическия транспорт, на велотранспорта и на микромобилността, чрез развитие на синята и зелената зона ще уредим въпросите за паркирането по улиците, както и ще стимулираме изграждането на многоетажни и подземни паркинги, които да поемат значителна част от паркираните в момента по улиците и зелените площи коли.

Инфраструктура за електромобили

Ще удвоим броя на зарядните станции за електромобили с прилежащите им паркоместа. Така ще стимулираме ползването им като мярка срещу замърсяването на въздуха от автомобилния трафик.

Презентация



Галерия

Видеа

Иво Божков в "Денят започва" по БНТ

Иво Божков в "Денят започва" по БНТ

Столична община предвижда да даде продажбата на билети в градския транспорт за десетки милиони левове на фирма с неизвестен собственик

Столична община предвижда да даде продажбата на билети в градския транспорт за десетки милиони левове на фирма с неизвестен собственик

Симеон Ставрев за ФАКТИ: Най-вероятно в момента ЦГМ въобще не санкционира за неплатено паркиране

Симеон Ставрев за ФАКТИ: Най-вероятно в момента ЦГМ въобще не санкционира за неплатено паркиране

Георги Илиев пред БНР: "Големият проблем с паркоместата в „Слатина“ идва от презастрояването"

Георги Илиев пред БНР: "Големият проблем с паркоместата в „Слатина“ идва от презастрояването"

Симеон Ставрев: Новата тикет система за почти 100 млн. лв. още не работи в станциите на метрото

Симеон Ставрев: Новата тикет система за почти 100 млн. лв. още не работи в станциите на метрото

София - мобилна столица

София - мобилна столица

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK