София - мобилна столица

Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града

Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града

Разширяването на съществуващата мрежа от велоалеи и превръщането им в безопасна и безконфликтна за всички участници в движението система ще даде качествено нова възможност за придвижване с велосипеди и тротинетки. Строителството на нови велоалеи от големите квартали към центъра на града ще е приоритет за нас.

Ще работим с гражданския сектор при проектирането на велосипедни трасета от заданието до работния проект.

Ще развием алейната мрежа в града като адекватна, ефективна, всеобхватна и ориентирана към велосипедистите и другите ползватели на микромобилността, която ще обхваща главните булеварди, зелената система, реките и второстепенните улици. Ще дадем възможност за реално бързо придвижване, като осигурим свързаност на основните направления и главни квартали, и като избягваме големи наклони и преодолеем разпокъсаността на алейната мрежа. 

В алейната мрежа ще осигурим безопасност и ще търсим максимална отделеност от пътното платно, като я разположим приоритетно в зелена среда, филтрираща замърсяването и я интегрираме със зелени маршрути като неразделна част от градския живот.

Ще заменим неадекватните велоалеи с истински. Настилките на велоалеите следва да бъдат специализирани за велосипеди и обезопасени, тъй като досегашните трасета не са безопасни за велосипедистите. 

Ще въведем стандарт за изграждане на велоалеи и тяхната поддръжка – настилка, обезопасяване. Ще помислим и за това как да се избягват конфликти между пешеходци и автомобилен трафик. Ще следваме световният стандарт, според който велоалеи се строят на улици и булеварди със средна скорост над 30 км/час. 

Вместо скъпи велостоянки, ще направим такива пред обществени сгради с постоянна охрана.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Програма по сектори