София - мобилна столица

Град, приятел на пешеходците

Град, приятел на пешеходците

Ще стимулираме най-естествения, екологичен и здравословен начин на придвижване – пешеходния. Ще работим, за да елиминираме конфликта между пешеходци и велосипедисти, и ще позволим превоза на велосипеди в автобусите към Витоша, към другите планини и в излетните линии, като ще търсим възможни решения за превоз на велосипеди и в другите видове транспорт.

Ще подобрим сигурността на пешеходците, като осигурим повече безопасни места за пресичане и направим одит на програмата за нови светофари, както и ще дадем реален приоритет на преминаването на велосипедисти и пешеходци през тях.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Програма по сектори