София - мобилна столица

Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари

Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари

Ще въведем единен стандарт при изграждането и ремонта на тротоари и пешеходни трасета, така че да бъде гарантирано не само безпроблемното преминаване на трудноподвижни хора, майки с колички и др., но и дълготрайността и естетиката на пешеходната инфраструктура. Ще увеличим с 400% годишния бюджет за ремонт на тротоарите.

Ще направим тротоарите истинска част от социалната инфраструктура в града, като активно ще работим за това те да са свободни от всички препятствия и от автомобили, а също и да са достъпни и сигурни за децата, майките с колички, възрастните и хората в неравностойно положение. Ще подобряваме състоянието на тротоарите не само в центъра, но и в кварталите и няма да допускаме покриването им с асфалт. 

Ще подобрим чистотата на тротоарите, като ще ангажираме общината по-активно с почистването им целогодишно и като част от пътното поддържане.

В кварталите ще положим настилки на пътеките, прокарани като най-удобни от пешеходците и свързващи основни средища като спирки, училища и други обществени пространства.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Програма по сектори