София - мобилна столица

Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот

Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот

Ще ремонтираме или ще изградим наново инфраструктурата, подпомагаща пешеходното придвижване – пейки, алеи, чешмички и обществени тоалетни. 

Ще премахнем сегашните бутони за пешеходни пътеки, които дават приоритет на МПС като отлагат зеления сигнал за пешеходците с 1 цикъл винаги. Ще ги заменим с интелигентни системи, даващи приоритет единствено на линейки и коли на градския транспорт.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Програма по сектори