София - мобилна столица

Увеличаване на пешеходните зони

Увеличаване на пешеходните зони

Ще работим за отвоюване на тротоарите от колите и ще прилагаме строги санкции към неправомерно паркиращите. 

При развитие на пешеходните зони, ще работим прозрачно и чрез силно гражданско участие, така че да отговорим на нуждите и желанието на хората и ще предлагаме гъвкави и максимално работещи решения. 

Смятаме, че затварянето на някои улици и площади за коли ще увеличи комфорта и скоростта на придвижване на пешеходците. В пешеходни зони могат да се превърнат части от ул. „Съборна“, ул. „Шишман“, ул. „Алабин“, ул. „Аксаков“. 

Ще извадим пешеходците от подлезите и ще улесним пресичането на уличната мрежа чрез изграждане на пешеходни пътеки на нужните места.

Ще премахнем паркингите пред Народното събрание, пл. “Св. Ал. Невски” и площад “Княз Александър Батенберг” и ще ги превърнем в удобни градски зони за широко използване.

Ще работим за създаването на съвременни квартални средищни центрове с пешеходни пространства, кафенета и магазини. 

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Програма по сектори