София – мобилна столица

Демократична България вярва, че София може да бъде истинска мобилна столица. Какво означава това? 

Мобилната столица е град, в който всички се придвижваме бързо и удобно до местата за работа и почивка, използвайки зелени технологии, които щадят природата.

Мобилният гражданин има достъп до всички съвременни средства за придвижване, които работят свързано и в синхрон.

Мобилна София е еднакво удобна за всички, без да дискриминира пешеходците и хората със затруднено придвижване.

Мобилна София учи децата да се придвижват безопасно в града.

Животът в големия град е свързан с всекидневно придвижване на големи маси хора от и към работните места, търговските обекти и учебните заведения. Затова и транспортът оставя своя значителен отпечатък върху облика и състоянието на града и околната среда. Транспортът е кръвоносната система на един град. Неговото адекватно функциониране ще позволи на София да бъде удобно и приятно място за живот.

За да променим сегашното състояние на транспорта в София, ще започнем с промяна в мисленето за него.

Стремежът зад всяка мярка и реорганизация ще бъде един: да постигнем съвременна мобилност, допълваща градската среда и щадяща природата.

Какво планираме?

 • Да предложим удобен, чист и бърз градски транспорт, който да отговаря на съвременните транспортни нужди на пътниците. Ще го направим като разширим и реорганизираме транспортната мрежа, подобрим инфраструктурата и въведем нова логика на таксуването. Ще заложим още в началото интеграция с железопътния транспорт и регионалната транспортна схема, както и с продължаващото развитие на метрото и електротранспорта. 
 • Да променим начина на планиране и управление на софийския транспорт, като заложим на прозрачност, предвидимост и обществено участие, както и на конкретна отговорност на кмета и неговите заместници.
 • Да развием с предимство пешеходното придвижване, велосипедния транспорт и микромобилността. 
 • Да свържем веломрежата, като я интегрираме в градската среда, създадем система от общински велосипеди и подпомогнем развитието на новите видове микромобилност. 
 • Да увеличим пешеходните зони и да подобрим тротоарите, като въведем единен стандарт за изграждането и ремонта им. 
 • Да превърнем в приоритет безопасността на трафика с фокус върху децата, като прилагаме най-напредничавите практики при изграждането и модернизирането на уличната мрежа, възможностите за пешеходно пресичане и системата за видеонаблюдение и контрол на скоростта. Ще разширим правомощията на служителите на ЦГМ, контролиращи паркирането в зоните за платено паркиране. 
 • Да увеличим контрола по отношение на емисиите на газове от автомобилите чрез системни проверки през цялата година, които да комбинираме и с контрол на шума.
 • Да внедрим най-напредничавите цифрови технологии за наистина умното и интегрирано управление на трафика, за даване на предимство на колите на градския транспорт и пешеходците, за отчитане на броя пътници и управление на натовареността в реално време.
 • Да направим необходимата инфраструктура за комфортното и бързо придвижване – както тази на градския транспорт, така и допълващата я – пешеходни алеи и пътеки, веломрежа, публични тоалетни, градски чешми, парково и уличното осветление.
 • Да ускорим развитието на индивидуалната електромобилност, като подпомогнем инсталирането на зарядни станции и въведем допълнителни стимули за електромобилността, съобразно правомощията на Столична община. 
 • Да подпомагаме споделените форми на пътуване.
 • Да осигурим възможност за бързо провеждане на транзитния автомобилен трафик, като го изведем извън София и въведем нова политика по паркирането. 
 • Да насърчим изграждането на многоетажни паркинги и развитието на споделеното пътуване, които да намалят присъствието на коли по улиците, особено в централните градски части. 
 • Да упражняваме контрол по паркирането в целия град и приоритетно по отношение на забраната за навлизане в зелените площи. 
 • Да работим за цялостна интегрираност на всички форми на обществен и екологичен транспорт в града, така че да се допълват, а не да се конкурират. 
 • Да дигитализираме таксуването в системата на мобилността, като го интегрираме в SofiaID с въведен граждански контрол по отношение на паркирането и престоя.
 • Да използваме пълноценно системите за видеонаблюдение и да ги разширим с видеорегистратори в колите на градския транспорт, така че да повишим контрола и сигурността. Да създадем интеграция между електронните системи за гражданите, видеоконтрола, работата на служителите на ЦГМ и Столичен инспекторат. Идеята на такава единна система за контрол и сигнали е да могат максимално бързо и лесно да се издават електронни фишове и да има адекватен контрол. 

Обществен транспорт и инфраструктурата му – бързата и удобна алтернатива на личния автомобил

Софиянци определят трафика и задръстванията като най-големия проблем на града и един от основните причинители на мръсния въздух. Други проблеми, посочвани от жителите на столицата, са: лошото състояние на пътната инфраструктура; липсата на места за паркиране; лошият, бавен и нередовен градски транспорт и некачествените ремонти. Едновременно с това едва 22% от жителите на града пътуват под 30 минути до мястото, където работят или учат, въпреки че става дума за придвижване на разстояния под 10 километра. 

Още по-сериозен проблем виждаме във факта, че най-голям процент от придвижването се извършва с лични автомобили т.е. най-активните хора не използват градския транспорт. Като основни причини за това те посочват бавното придвижване, липсата на удобни транспортни връзки, липсата на комфорт и високата му цена. 

Според Демократична България проблемът с бавното придвижване в града може да бъде решен чрез приоритетното развитие на обществения електротранспорт, велосипедното движение и микромобилността. Те могат взаимно да се допълват и са достатъчно бързи и удобни алтернативи, щадят околната среда и не увреждат здравето на гражданите. 

За да стане общественият транспорт предпочитана форма на мобилност, той трябва да отговори на основните очаквания на хората. 

 1. Да се движи бързо, което ще постигнем чрез даване на приоритет на кръстовищата с умна система, работеща с радиосигнал и датчици и обособени трасета. Чрез видеорегистратори и контрол ще подсигурим да не се пречи на неговото движение. 
 2. Да пристига навреме (да не се чака дълго), което ще постигнем, като увеличим броя на колите и намалим интервалите между превозните средства. 
 3. Да не е претоварен/претъпкан, което ще постигнем с адекватното управление на автопарка (пускане на по-големи коли) и повишаване на средната скорост.
 4. Да е безопасен и сигурен, което ще постигнем чрез видеоконтрол в реално време вътре, паник бутони, диспечериране и екипи за бързо реагиране. 
 5. Да има ред в превозното средство, което ще постигнем с нулева толерантност към противоправно поведение от пътниците и с респектиращи и вдъхващи доверие представители на контролиращите органи. 
 6. Да се движат чисти и поддържани коли, което ще постигнем като осъществяваме контрол върху фирмите-подизпълнители и подобрим условията в депата. 
 7. Да осигурява нормален комфорт (на возене и температура), което ще постигнем чрез качествени ремонти и поддръжка, рехабилитация и обновяване на подвижния състав, като инвестираме в персонал и ремонтен капацитет. 
 8. Да има интегрирана мрежа, достигаща навсякъде в града навреме, което ще постигнем чрез осъвременяване на 30-годишната маршрутна схема, така че да обслужва съвременните транспортни нужди на гражданите.
 9. Да има удобни прекачвания, което ще постигнем с интегрирани спирки и синхрон в движението чрез дигитално управление и билет за време.
 10.  Да има чисти, сигурни, леснодостъпни и удобни спирки, което ще постигнем като въведем единен стандарт за класовете спирки и осигурим пейки, навеси и пешеходна връзка с околната инфраструктура. 
 11. Да мотивираме максимален брой хора да ползват дългосрочни карти за пътуване, за да се постигне приемлива цена за всичко това. Ще го постигнем с подобрен маркетинг, повече видове карти и гъвкави схеми. Ще привлечем също така работодателите да купуват карти за служителите си и да им се признава за разход и ще интегрираме билетите с тези за други развлекателни обекти и събития. 

Ще осигурим удобен достъп до парковете и до другите средищни обществени пространства в София, така че на хората да не им се налага да ползват личните си автомобили. 

Поставяме си за цел София да остане град със средно време за придвижване в основните направления от около 30 мин., т.е. компактен град, което да включва и изнесените градски центрове, смесените зони и т.н.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK