Организация на транспорта и неговата инфраструктура

Ще обновим градската маршрутна схема (въведена още през 1990 - 1993 г.), така че да обслужва съвременните транспортни нужди на гражданите; ще елиминираме изкуствените препятствия и ще увеличим средната скорост на пътуванията. 

Ще създадем реален приоритет на градския транспорт на всички места, където той се забавя – кръстовища и трасета – чрез система от датчици, радиоуправление и дигитални системи, така че колите му да преминават с предимство и бързина. Ще оптимизираме пропускливостта по направленията и посоките на движение.

Ще въведем промени в тарифната политика, като увеличим броя и вида на предлаганите абонаменти карти и картите за единично пътуване за време, както и ще създадем стимули за работодателите да купуват абонаментни карти за персонала си. 

Ще работим за интегрирането на абонаментните карти с възможности за преференциален достъп във всички често посещавани обекти в града.

Ще спрем намаляването на броя на колите на масовия градски транспорт, ще увеличим техния капацитет, съобразно съвременните изисквания за комфорт и екологичност.

Ще направим пълен одит на използваните автобуси, за да проверим доколко отговарят на нормите за допустими емисии. 

Ще модернизираме и разширим депата и гаражите, за да създадем нужните условия за съвременна качествена поддръжка и ремонт чрез планова инвестиционна програма.

Ще подобрим условията на труд – както за шофьорите и ватманите, така и за персонала в депата и гаражите.

Ще преустановим неефективните и отблъскващи практики по контрола на редовността на пътниците.

Ще подобрим спирките и достъпа до тях, като преосмислим моделите за отдаване под наем на рекламни площи. 

Ще осигурим възможност за сядане и подходящи навеси на всички спирки в София в срок от две години.

Ще въведем единен стандарт за изграждане и поддръжка на спирките и терминалите в София, определящ комбинацията от елементи за всяка спирка – навес, павилион, билетен автомат, рекламна ракета, тоалетна и т.н.

Ще развиваме с приоритет електротранспорта и най-вече релсовия електротранспорт в обособени трасета, като обвържем създаването им като задължително условие при изграждането на нови булеварди.

Ще въведем пакет от мерки за трамвайния транспорт, така че да го обособим, ускорим и приоритизираме по съществуващите трасета. 

Ще използваме наличната контактна тролейбусна мрежа, за да заменим някои натоварени автобусни линии, като използваме съчленени тролейбуси с батерии с динамично зареждане, които се зареждат в частта от маршрута с контактна мрежа – по линии 74, 76, 78, 204, 213, 304, 309, 310, 404 и 604.

Ще възстановим и дооборудваме гараж „Левски“ в район “Подуяне” като нормално тролейбусно депо, за да има къде да домуват тези тролейбуси. 

Ще въведем кратки линии, движещи се из центъра на града, които да допълват обслужването. 

Ще организираме терминали за удобно прекачване между различни видове транспорт – при железопътни гари, метростанции, трамвайни, тролейбусни и автобусни обръщатели и станции, разделени със сектори по съответните направления, достъпни за лица с намалена подвижност и оборудвани с навеси и места за продажба на превозни документи, велопаркинги, паркинги “Паркирай и пътувай” в периферията на града и др.

Ще развиваме трамвайната и релсова мрежа като част от зелената система чрез осигуряване на тревно покритие, храстова декорация, а където е възможно и висока дървесна растителност. 

Ще осигурим необходимите условия за работа и почивка на водачите на всички превозни средства в обществения транспорт, като при възможност на всички крайни трамвайни спирки ще се изградят допълнителни коловози за разминаване на трамваите, а също и постоянни тоалетни, вендинг машини и помещения за почивка.

Ще модернизираме стрелките в трамвайния транспорт с такива с телеуправление. Ще осъвременим и инфраструктурата на тролейбусния транспорт. Всичко това ще увеличи скоростта на придвижване, така че да не се налага изкуствено да забавя скорост при движение. 

Ще обезпечим аварийните звена на транспортния оператор с необходимата съвременна техника за максимално бързо възстановяване на движението при възникнала авария. 

Ще работим за това отново да интегрираме тарифната схема с туристическите лифтови съоръжения на Витоша (Симеоново – х. “Алеко”, Драгалевски и лифт “Копитото” (възстановен и удължен до “Златните мостове”), които следва да работят целогодишно.

Ще подобрим транспортния достъп до Витоша и околните планини, като линиите до Алеко и Златните мостове ще са редовни и ще функционират ежедневно, а през почивните дни ще има допълнителни коли за поемане на пиковите натоварвания и ще се допуска превоз на велосипеди.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK