Управление на транспорта

“Център за градска мобилност” ЕАД се е превърнал в непрозрачна партийна касичка, която трябва спешно да бъде реформирана. Планираме да направим пълна независима ревизия, включително за това дали са плащани пазарни цени за доставяни стоки и услуги, а не само дали са спазени законите на страната.

Ще трансформираме дружеството от търговско в общинско предприятие на пряко подчинение на кмета и Столичния общински съвет.

Ще отнемем функцията на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) да извършва планиране на транспортните маршрути и ще я върнем в Столична община – в нейните дирекции, под прякото ръководство и контрол на кмета и общинския съвет, така че да се постигне балансирано и предвидимо развитие, базирано на маркетингови и транспортни проучвания. 

Ще направим прозрачно планирането и управлението на транспорта в София, като осигурим реално гражданско участие и пряка политическа отговорност на кмета. Ще предложим промени в структурата на работата на „Постоянната комисия по транспорта, организацията и безопасността на движение“ при Столична община, включително ще разширим експертния ѝ състав, така че да приложим съвременните европейски добри практики в планирането на транспорта и инфраструктурата му. За изпълнение на решенията на комисията заместник кметът по транспорт ще носи лична отговорност. 

Ще създадем единен общински транспортен оператор. Така значително ще понижим оперативните разходи и ще позволим оперативна гъвкавост при планирането на маршрути и временната им промяна. 

Ще заявим общинския транспортен оператор (който оперира трамваите в София) за бенефициент по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2021-2027 г., като така ще можем да разчитаме на европейско финансиране за ремонт и строителство на трамвайни трасета и за доставка на нов подвижен състав.

Ще променим политиката на единна цена за километър пробег за целия автотранспорт, за целия електротранспорт и за метрото. Цената ще се формира за всяка маршрутна линия поотделно, съобразно реалните разходи за нея. По този начин парите на софиянци ще се харчат прозрачно и ще може по-лесно да се планират оптимизации – както по маршрутите, така и на вида подвижен състав.

Ще прехвърлим всички спирки за стопанисване към Центъра за градска мобилност. Ще осигурим адекватни човешки условия за почивка на водачите на крайните спирки. Ще поставим пейки на всички спирки и навеси на тези, на които това е възможно. 

Ще въведем единен стандарт за качество при обслужване на пътниците, заложен в проектодоговорите към всеки конкурс за обслужване на линии от схемата на обществения транспорт в София и републиканската транспортна схема от квотата на Столична община. 

Ще извършим задълбочено изследване за това дали е рентабилно Столична община в дългосрочен план да продължи да поддържа два типа трамвайно междурелсие или постепенно да премине към само едно. Това ще ни позволи да планираме по-доброто развитие на трамвайния транспорт и разнообразяването на маршрутната му мрежа. 

Ще създадем адекватно маркетингово звено, което да проучва транспортните нужди на хората, както и да рекламира и популяризира услугите на обществения транспорт. 

Ще въведем строг контрол и високи глоби върху нерегламентираното паркиране, с акцент на това, което умишлено възпрепятства движението на градския транспорт, като за безопасност и контрол ще снабдим обществените превозни средства с видеорегистратори и връзка за автоматично генериране на фишове. 

Ще инвестираме средства и организационен капацитет в сътрудничество с ВУЗ за подготовка и обучение на млади кадри, които директно да постъпват на работа в транспортния оператор и Центъра за градска мобилност. 

Ще създадем единен професионален учебен център, който ще предлага: курсове за придобиване на правоспособност за управление на возилата в градския транспорт; курсове за квалификация на сервизния персонал; курсове за квалификация на диспечери; опреснителни курсове за персонала; контролни изпити за служители, показали „слаба квалификация”; психотехническа лаборатория и др.

Ще създадем Музей на градския транспорт на територията на бившето трамвайно депо „Клокотница“ – част от мултифункционален културен комплекс.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. София - мобилна столица
 3. Удобен обществен транспорт
  1. Организация на транспорта и неговата инфраструктура
  2. Управление на транспорта
  3. Разширяване и реорганизация на транспортната мрежа
  4. Нова политика по таксуването
  5. Интегриране с железопътния транспорт и с регионалната транспортна схема
  6. Разширяване на метрото
 4. Град на велосипедите и микромобилността
  1. Свързване на веломрежата и интегрирането ѝ в града
  2. Насърчаване на микромобилността
 5. Град, приятел на пешеходците
  1. Единен стандарт за изграждането и ремонта на тротоари
  2. Увеличаване на пешеходните зони
  3. Инфраструктура, подпомагаща активния начин на живот
 6. Подобряване на уличната мрежа
  1. Извеждане на трафика от града
  2. Подобряване безопасността на трафика
  3. Многоетажни паркинги и нова политика по паркирането
  4. Инфраструктура за електромобили

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK