Програма по сектори

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

Проблемите в управлението на градската среда и на инфраструктурата на София отдавна са очевидни за всеки. Скандалите с провалените ремонти и последващите “ремонти на ремонтите” през последната година ясно илюстрират, че сегашното управление на столицата няма капацитет да се справи с тази дейност. “Виждането” и критикуването на проблемите не е достатъчно.

София има нужда от професионална работа за тяхното разрешаване, базирано на съвременните информационни технологии и добрите практики за умно управление на градовете, каквото ние от „Демократична България“ предлагаме. 

Какво значи благоустроена столица? 

Благоустройството обхваща цялата физическа среда на всеки град за добър комфорт на своите жители и в полза на обществения интерес – улици, площади, вътрешноквартални пространства, озеленяване, паркове, инфраструктура.

Какво имаме вместо благоустройство?

Днес голяма част на града ни няма дори тротоари и елементарни системи като канализация и газификация. Още по-абсурдно е, че в квартали без изградени улици се допуска хаотично застрояване. Дори в старите панелни комплекси има недовършени улици, а същевременно между блоковете се допускат нови и нови сгради. 

Как да имаме благоустроена столица? 

Ситуацията изглежда нерешима за хората, които са свикнали от десетилетия да гледат града си в този вид. Истината е, че едно съвременно, прозрачно и отчетно управление на София във всичко, включително и в благоустрояването, ще даде началото на бързата и така чакана промяна.

Смятаме, че пътят към благоустроената столица минава през въвеждането на съвременно, прозрачно и отчетно управление.

Затова предлагаме следните конкретни мерки:

Да преразгледаме общия устройствен план 

Като първостепенна задача сме си поставили незабавно изменение на общия устройствен план (ОУП) и намаляването на параметрите за площ и големина на сградите. Възлагането изработването на това изменение ще приложи чл.135 ал.6 от ЗУТ и да се спре прилагането на приети до настоящият момент ПУП, в които не са спазени устройствените параметри на застрояване.

Това е единственият истински и устойчив начин да се справим с презастрояването и с другите проблеми на небалансираната градска среда. Всеки гражданин, потърпевш от презастрояването и от уплътняването на града, водещо до стрес, лоша среда, прекомерен и хаотичен трафик, трябва да знае, че причината за това е в неадекватно изготвеният общ устройствен план.

Пример: Ако в територия, планирана за жилищен комплекс през 80-те години са били предвидени 100 хиляди жители, то в общия устройствен план от 2009 г. е предвидено в същата територия да живеят 300 хиляди души без промяна дори на уличната мрежа! Това става с изменение на един коефициент в ОУП от 2009 г. от 1 на 3, но негативният ефект за хората се изразява в непрекъснати скандали и несигурност.

Този факт е добре известен на сегашните управляващи на Столична община, но за последните 10 години те не само не предприеха нищо професионално и в интерес на хората по този въпрос, а създадоха допълнителен хаос и неяснота за всички, чрез спорадични забрани и “аварийни” акции със съмнителен ефект.

Друг пример: хаотичният строеж на високи сгради в различни точки на града разрушават силуета на квартала, сгъстяват града, засенчват и увреждат останалите сгради. В ОУП следва да се въведе максимална кота на застрояване за обширни зони, по примера на Париж. Независимо какви сгради се строят, те трябва да имат единно хармонично планиране за силует и височина. 

Мерките, които Демократична България предлага за решаването на този конкретен проблем, са:

Да въведем реални обществени обсъждания

Основната процедурна трудност в промяната на общия устройствен план е в провеждането на истински обществени обсъждания, които да определят приоритетите и да потвърдят решенията за промяна. При сегашното архаично и манипулативно водене на такива процедури очевидно целта е гласът на гражданите да не бъде чут, а да бъде заглушен. Ще се опрем на гражданите, като проведем множество обществени обсъждания.

Ние от „Демократична България“ ще променим коренно тази практика чрез силата на новите технологии и през стъпките, изложени в нашата програма за дигитализация и за връзка на всеки гражданин с общината чрез собствена електронна идентификация – SofiaID. Така ще можем да провеждаме истински допитвания до хората в рекордно кратки срокове и в правилния момент, а именно – когато се изготвя заданието. Обществените обсъждания следва да се провеждат още на етап задание за проектиране на ПУП или ОУП. Ние сме твърдо решени да въведем тази изключително добра европейска практика в София и разполагаме с подготвен екип от доказани професионалисти за тази задача.

Да разредим компактния град

Когато намалим параметрите за големина и площ на сградите в ОУП и ПУП, това веднага ще подобри ситуацията в града ни, ще спре уплътняването на „бетонната джунгла“ и ще намали натоварването на трафика от новоизграждащи се сгради. Преразглеждането на общия устройствен план е изключително важно за всички нас, гражданите. Ние от „Демократична България“ можем да го направим качествено, в полза на обществения интерес и в кратки срокове.

Да завършим кадастралната карта на Столична община

Ще ускорим процедурите за приемане на кадастрални карти на всички землища на територията на Столична община. Срамно е отделни квартали и землища от столицата на България да нямат кадастър през 2019 г.

Да осигурим детски ясли за всички

Недостигът и отдалечеността на детските ясли представляват изключително затормозяващ проблем, който ще решим по иновативен начин още в рамките на първата година от предстоящия мандат. Всички знаем, че местата в детските ясли от години не достигат и хората са принудени да водят децата си в други райони, далеч от дома си или дори единият е принуден да се откаже от професионалната си реализация. Това е пагубно за обществото ни, което и без друго е в демографска криза.

Абсолютно безотговорно е да бъдат принуждавани хората да пътуват с децата си в трафика и в мръсният въздух и самите те да допринасят, без да имат намерение, към тези проблеми. 

Ние в „Демократична България“ ще решим този проблем по най-логичния начин – като създадем детски ясли в партерите на новите сгради по райони. Това ще предложи бързо и удобно решение за всички семейства с малки деца и то на пешеходно разстояние от домовете им.

И в момента в София има такива ясли, но те са частни и са недостъпно скъпи за по-голямата част от родителите. Ето защо нищо не пречи на Столична община да приложи тази практика и към общинските ясли в услуга на гражданите си. Това е допустимо от наредбата на Министерство на здравеопазването и е въпрос само на добро и разумно управление. Това решение ще доведе до огромни ползи в пестене на време, енергия и средства на младите родители. Ще започнем незабавно работата по неговото прилагане.

Да дадем земята на хората

Въпреки, че огромна част от хората в София живеят в старите комплекси като „Люлин“, „Овча купел“, „Младост“ и „Дружба“, малко от тях си дават сметка, че всъщност не притежават никаква земя. Собствениците на апартаменти в панелни блокове и жилищни кооперации не притежават земята под сградите, нито правото на строеж. Тази социалистическа практика е налице в цяла София.

Земята около блоковете също е общинска и всяка асма, пейка, цвете или дръвче, поставени там с любов от обитателите на квартала, в сегашната ситуация всъщност представлява “нарушение на обществения ред”.

Затова ще променим собствеността в полза на хората и за сигурността на децата им. През последното десетилетие с тромави темпове и с голямо забавяне в крайна сметка бяха определени прилежащите парцели към всеки панелен блок. Тези парцели обаче не бяха предадени на хората. Напротив, през годините циркулираха странни идеи тази земя да им бъде продадена. Предлагаме справедливостта да възтържествува, като и земята под и около блоковете бъде дадена на хората в тях като обща част на етажната собственост. 

Прилежащите терени следва да имат отреждане за озеленяване с изготвен и одобрен от СО ландшафтен проект. Така жителите в цяла София ще се превърнат в равноправни собственици на земята както при всички други новопостроени жилищни сгради в София. Сигурността на истински собственици на недвижимост ще им позволи да я завещаят на децата си и да знаят, че са равноправни с всички останали. 

Така живеещите във всеки блок ще придобият правото да участват и поддържат озеленените площи около блоковете си, съобразени с одобрен план за озеленяване на района. Добрата европейска практика за градско микро земеделие ще стане факт и в София за удобство на хората и радост и възпитание на децата.

Да въведем стандарти за улици и тротоари

За да спестим време и средства в ремонтирането на инфраструктурата и за да постигнем най-високо качество и трайност в съответствие със световните образци, ще създадем Стандарт за изискванията и изпълнението на всички видове улици и тротоари, в зависимост от тяхната ширина и клас. Този стандарт ще съдържа техническата спецификация и подробните изисквания към всички видове настилки и елементи. 

На базата на този стандарт общината ще възлага търговете за изпълнение и ще провежда контрола на качеството. Така ще въведем пределна яснота и отчетност при избирането на изпълнители и при възлагането на строително-монтажни работи. По този начин строителите ще разполагат с незаобиколими изисквания, които да спазват, а общината и гражданите ще разчитат на сигурен механизъм за контрол на качеството и за приемането на свършената работа. 

Тази мярка драстично ще подобри крайния резултат от всеки строеж и ремонт на улица или тротоар и ще елиминира сегашната порочна практика, позната като “ремонт на ремонта”. Спазването на такъв стандарт ще позволи на много повече строителни фирми да кандидатстват за обществени поръчки към Столична община, без да се притесняват от нелоялна конкуренция или други уговорки. 

Ясните правила ще позволят истинска конкуренция за най-доброто качество и цена, както и значително по-лесен контрол, гарантиращ спазването им. По този начин ще защитим обществения интерес при изграждането на съвременни улици и обществени пространства – с европейско качество и без компромиси.

Да благоустроим жилищните квартали

Най-необходимо за нас и за децата ни е благоустройството в жилищните квартали. Вътрешнокварталните улици, паркинги и зелени пространства са приоритет в нашите идеи за градското управление и за общинския бюджет. 

Планираме да подобрим градската среда в жилищните комплекси и кварталите. Ще започнем с незабавен анализ на съществуващото положение и ще съставим точен бюджет за изпълнение на кварталната инфраструктура. До този момент това никога не е правено, затова и тази информация липсва. 

Съставянето на бюджета ще е изключително важно за правилното планиране на средства и време за изпълнението на тази задача в предстоящия мандат. Особено внимание ще обърнем на вътрешнокварталните паркинги и на зелените площи. Всичко ще се случва след като сме го обсъдили с хората от съответния квартал чрез новата дигитална платформа, която представихме в част „Дигитална столица“ от нашата програма. 

Ще защитаваме във всеки ПУП, засягащ паркове и градини, съответните УПИ да имат предназначение само и единствено за паркове и градини. Това е единственото условие, за да може общината да отчужди частните имоти в тях. Предприетият от г-жа Фандъкова подход ще остави в частна собственост завинаги големи части от централните градски паркове – Борисова градина, Южен и Западен парк и т.н.

Ще приложим ОУП 12 години след приемането му като защитим възможността всеки квартал на София да има свое училище и детска градина, изкупувайки и отчуждавайки имотите предвидени за тези функции в плана.

Няма да допускаме нерегламентирани сметища в кварталите и ще наложим строг контрол със съответните санкции. Няма да проявим никаква толерантност към изхвърляне на отпадъци в градинки, междублокови пространства или пустеещи терени.

Да изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт

В София от години не са изграждани никакви общодостъпни и съвременни спортни съоръжения в кварталите. Смятаме, че масовият спорт е в основата на здравословния начин на живот. Той възпитава постоянство, упоритост и дисциплина и разтоварва от ежедневния стрес, а за младите и подрастващите е и жизнена необходимост.

Затова ще изградим в кварталите истински спортни площадки за уличен фитнес с лостове, с успоредка и с други съвременни уреди за упражнения. Едновременно с това ще изградим и площадки за мини-футбол, баскетбол и други отборни спортове.

Ангажираме се във всички общински училища в най-кратки срокове да има физкултурни салони. В момента все още има общински училища с пригодени стаи за спорт, но без истински физкултурни салони, отговарящи на всички съвременни стандарти.

Да въведем умно улично и парково осветление

Осветлението е един от големите разходи на столицата и представлява първостепенен проблем в сегашното състояние на града. Ще въведем новите технологии, позволяващи нисък разход на енергия, използването на възобновяеми източници, интелигентното управление на осветеността чрез електронна система и съвременни датчици, така че всички улици, особено вътрешнокварталните да бъдат добре осветени, сигурни и отговарящи на европейските стандарти. Истинското електронно управление на осветлението ще доведе и до сериозни икономии на електроенергия и на общински средства.

Да направим общинска канализация на цялата територия на Столична община

София е единствената европейска столица, която няма обществена канализация в 40% от територията си. Това води до вредна и опасна градска среда, в която подпочвените води са замърсени с опасни бактерии, а хората са изложени на огромен риск от тежки заболявания.

С изграждането на кварталните улици във всички райони ще изградим и канализационната и водопреносна мрежа, необходима за тях. Това ще стане поетапно, след подробен разчет на необходимите средства.

Ще започнем реална актуализация на подземния кадастър на столицата, който в някои райони е от началото на миналия век и не се поддържа. Това е начинът да се прекрати постоянното разкопаване на улиците. Разполагането на подземни и надземни улични проводи и съоръжения трябва да се извършва компетентно, на база одобрени проекти и съществуваща карта.

Да изградим съвременни велоалеи и веломаршрути 

Изградените през последните години псевдо велоалеи очевидно са поръчани и планирани от хора, които не са виждали велосипед отблизо и нямат никакво разбиране за темата. На места са изградени нефункционални, опасни и дори ненужни велоалеи, докато там, където са безкрайно необходими, те липсват.

Ще планираме и ще изградим цялостна веломрежа от маршрути, които да обслужват цяла София, да свържат кварталите с центъра, с парковете и с планините, така че двуколесният екологичен транспорт с велосипеди или скутери да разтовари градския трафик и да даде безопасна и полезна алтернатива на гражданите, които искат да го ползват.

Да направим паспортизация на сградите

От национално значение, засягащо националната сигурност е, държавата заедно с общините да извърши паспортизация на съществуващия жилищен сграден фонд за своя сметка, без да бъдат натоварвани живущите с допълнителен разход. Особено важно е това да се направи за конструктивното укрепване на панелното строителство, чието експлоатационно време изтича. Важно е да се разпише решение, допълващо ЗУТ, приложимо за цялата сграда едновременно.

Да се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му

Ангажираност на Общината, като посредник и регулатор за разполагане на фотоволтаични системи върху плоските покриви на панелните сгради. Тази иновация дава реална възможност за финансиране на конструктивното укрепване на панелите. Произведената електрическа енергия, доставена в електроснабдителната мрежа на града, може да се използва за лична независимост (с приспадане от сметките) на живущите, за предоставяне на улично осветление, за градски електротранспорт и др.

Да реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения

Тази дейност в момента е основната бюрократична пречка пред прозрачността и справедливостта във вземаните решения. Това е и препятствие пред множество полезни инвестиции в града ни. Ще променим коренно тази ситуация, като въведем цялостна електронна деловодна система за обработка на всички необходими документи, които ще бъдат представяни в изцяло електронен вид, без да има нужда да се ходи по каквито и да е гишета и институции.

Така инвеститорите ще придобият увереност, че проектите им ще бъдат разгледани прозрачно и по същество, а гражданите ще получават информация какво се предвижда като строителство в града. Справедливото и равноправно отношение към всички граждани ще подобри инвестиционния климат, съответно и градската среда.

Електронният архив на всички планове и проекти ще позволи да постигнем пълна прозрачност и лесен контрол за всеки обект, така че нарушенията и “надстрояванията с тераси и барбекюта” да станат невъзможни. Приходите от такси и данъци за ново строителство ще финансират изграждането на кварталните инфраструктури в полза на всички граждани.

Да защитим на практика културните паметници

Красивите стари сгради представляват основен ресурс за туризма в един голям град като София, притежаващ богатата история на градски център още от времето на Римската империя, на траките и на Първото българско царство. Тези сгради създават облика, стила и естетиката на градската среда, като по този начин повишават и качеството на живот. Въпреки това, разрушаването им продължава.

Крайно време е да се възползваме от възможностите на Закона за културното наследство, като Столична община финансира и подпомогне поддръжката и автентичната реставрация на тези сгради и на пространствата около тях.

Да направим неприкосновени зелените площи 

Крайно време е да спрем порочните практики на НАГ-СО, позволяващи отхапване на нови и нови парчета от Зелената система на Столична община. Ще преустановим новите строежи в паркове, в градски градини и в междублокови пространства.

Да отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи 

От приемането на ОУП от 2009 г. не са реализирани никакви нови зелени площи, въпреки тяхното отреждане като част от Зелената система на София. Крайно време е да нанесем изменения в съответните подробни устройствени планове (ПУП), съответстващи на параметрите на Зелената система на СО, съгласно ОУП от 2009 г.

Да въведем професионална грижа за уличните дървета

Ще спрем безразборното кастрене и осакатяване на дърветата по улиците на града, решавано от некомпетентни непрофесионалисти. Тези дървета са огромна ценност, тъй като пречистват въздуха и градския прах и създават сянка през летните месеци. Досега в СО нуждата и изборът на начин за подкастряне се решава от невежи лица с резачки, които нямат никакво образование и опит за работа с дървета. 

Експертизите за опасни дървета следва да се правят от експерти с минимален образователен ценз като арбористи – ботаници, ландшафтни архитекти или лесовъди. Следва също така да се спази чл. 19, ал. 2 от ЗУЗСО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за Зелената система на СО, като най-сетне се извърши обследване на всяко дърво в градската територия – чрез геодезично заснемане и картотекиране.

Да пресечем порочните практики в строителния процес

Начините за заобикаляне и погазване на строителните правила и норми са добре известни на всички. Въпреки това, те продължават, под благосклонния поглед на НАГ-СО и главните архитекти на районите в София. В ущърб на градската среда се разрешават съмнителни инвестиционни проекти, водещи до презастрояване, сгъстяване на кварталите и в крайна сметка до пълно погазване на ОУП на София и неговите параметри за добра градска среда и качество на живот.

Кои практики ще спрем веднага? 

 • „Небостъргачи на ъгъл“, включително заварените случаи (при издадено строително разрешение, но неприключил строеж) – става дума за инвестиционни проекти, значително надвишаващи височината за квартала.  
 • Надвишен силует на застрояването – когато с два, три или четири подпокривни етажа се нарушава максималната височина с цел печалба. Подобни елементарни заобикаляния на закона са недопустими в един модерен европейски град и загрозяват градската среда. Трябва да има категоричност при определяне на “кота било” на всеки квартал и да се контролира строго спазването й.
 • Мнима реставрация – порочната практика, при която се разрешава пълното разрушаване на стари сгради, представляващи паметници на културата, под претекст на „преустройство с реставрация“, като се одобрява запазването на незначителни части от оригиналната сграда.
 • ПУП на парче: не следва да се процедират подробни устройствени планове (ПУП), обхващащи един или два имота, тъй като така се манипулират параметрите на застрояване в интерес на един собственик и в ущърб на всички останали в квартала. Затова следва да се гарантират интересите на всички съседи и целия квартал, като се процедират единствено ПУП-ове, обхващащи цели квартали. Само така ще се гарантира пълното съблюдаване на строителните правила и норми, както на и параметрите на ОУП, като краен резултат.

Всичко това може да бъде направено в София през следващите 4 години. Ние искаме това да се случи и имаме знанията и опита да го реализираме. 

Време е за София на нова скорост!

Съдържание

 1. Благоустроена столица
 2. Ще преразгледаме общия устройствен план
 3. Ще осигурим детски ясли за всички
 4. Ще дадем земята на хората
 5. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 6. Ще благоустроим жилищните квартали
 7. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 8. Ще въведем умно улично и парково осветление
 9. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 10. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 11. Ще направим паспортизация на сградите
 12. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 13. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 14. Ще защитим на практика културните паметници
 15. Ще направим неприкосновени зелените площи
 16. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 17. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 18. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

ПрезентацияВидео

Галерия

Програма по сектори