София - благоустроена столица

Благоустроена столица

Благоустроена столица

Проблемите в управлението на градската среда и на инфраструктурата на София отдавна са очевидни за всеки. Скандалите с провалените ремонти и последващите “ремонти на ремонтите” през последната година ясно илюстрират, че сегашното управление на столицата няма капацитет да се справи с тази дейност. “Виждането” и критикуването на проблемите не е достатъчно.

София има нужда от професионална работа за тяхното разрешаване, базирано на съвременните информационни технологии и добрите практики за умно управление на градовете, каквото ние от „Демократична България“ предлагаме. 

Какво значи благоустроена столица? 

Благоустройството обхваща цялата физическа среда на всеки град за добър комфорт на своите жители и в полза на обществения интерес – улици, площади, вътрешноквартални пространства, озеленяване, паркове, инфраструктура.

Какво имаме вместо благоустройство?

Днес голяма част на града ни няма дори тротоари и елементарни системи като канализация и газификация. Още по-абсурдно е, че в квартали без изградени улици се допуска хаотично застрояване. Дори в старите панелни комплекси има недовършени улици, а същевременно между блоковете се допускат нови и нови сгради. 

Как да имаме благоустроена столица? 

Ситуацията изглежда нерешима за хората, които са свикнали от десетилетия да гледат града си в този вид. Истината е, че едно съвременно, прозрачно и отчетно управление на София във всичко, включително и в благоустрояването, ще даде началото на бързата и така чакана промяна.

Смятаме, че пътят към благоустроената столица минава през въвеждането на съвременно, прозрачно и отчетно управление.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори