София - благоустроена столица

Ще дадем земята на хората

Ще дадем земята на хората

Въпреки, че огромна част от хората в София живеят в старите комплекси като „Люлин“, „Овча купел“, „Младост“ и „Дружба“, малко от тях си дават сметка, че всъщност не притежават никаква земя. Собствениците на апартаменти в панелни блокове и жилищни кооперации не притежават земята под сградите, нито правото на строеж. Тази социалистическа практика е налице в цяла София.

Земята около блоковете също е общинска и всяка асма, пейка, цвете или дръвче, поставени там с любов от обитателите на квартала, в сегашната ситуация всъщност представлява “нарушение на обществения ред”.

Затова ще променим собствеността в полза на хората и за сигурността на децата им. През последното десетилетие с тромави темпове и с голямо забавяне в крайна сметка бяха определени прилежащите парцели към всеки панелен блок. Тези парцели обаче не бяха предадени на хората. Напротив, през годините циркулираха странни идеи тази земя да им бъде продадена. Предлагаме справедливостта да възтържествува, като и земята под и около блоковете бъде дадена на хората в тях като обща част на етажната собственост. 

Прилежащите терени следва да имат отреждане за озеленяване с изготвен и одобрен от СО ландшафтен проект. Така жителите в цяла София ще се превърнат в равноправни собственици на земята както при всички други новопостроени жилищни сгради в София. Сигурността на истински собственици на недвижимост ще им позволи да я завещаят на децата си и да знаят, че са равноправни с всички останали. 

Така живеещите във всеки блок ще придобият правото да участват и поддържат озеленените площи около блоковете си, съобразени с одобрен план за озеленяване на района. Добрата европейска практика за градско микро земеделие ще стане факт и в София за удобство на хората и радост и възпитание на децата.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори