София - благоустроена столица

Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт

Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт

В София от години не са изграждани никакви общодостъпни и съвременни спортни съоръжения в кварталите. Смятаме, че масовият спорт е в основата на здравословния начин на живот. Той възпитава постоянство, упоритост и дисциплина и разтоварва от ежедневния стрес, а за младите и подрастващите е и жизнена необходимост.

Затова ще изградим в кварталите истински спортни площадки за уличен фитнес с лостове, с успоредка и с други съвременни уреди за упражнения. Едновременно с това ще изградим и площадки за мини-футбол, баскетбол и други отборни спортове.

Ангажираме се във всички общински училища в най-кратки срокове да има физкултурни салони. В момента все още има общински училища с пригодени стаи за спорт, но без истински физкултурни салони, отговарящи на всички съвременни стандарти.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори