София - благоустроена столица

Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути

Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути

Изградените през последните години псевдо велоалеи очевидно са поръчани и планирани от хора, които не са виждали велосипед отблизо и нямат никакво разбиране за темата. На места са изградени нефункционални, опасни и дори ненужни велоалеи, докато там, където са безкрайно необходими, те липсват.

Ще планираме и ще изградим цялостна веломрежа от маршрути, които да обслужват цяла София, да свържат кварталите с центъра, с парковете и с планините, така че двуколесният екологичен транспорт с велосипеди или скутери да разтовари градския трафик и да даде безопасна и полезна алтернатива на гражданите, които искат да го ползват.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори