София - благоустроена столица

Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община

Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община

София е единствената европейска столица, която няма обществена канализация в 40% от територията си. Това води до вредна и опасна градска среда, в която подпочвените води са замърсени с опасни бактерии, а хората са изложени на огромен риск от тежки заболявания.

С изграждането на кварталните улици във всички райони ще изградим и канализационната и водопреносна мрежа, необходима за тях. Това ще стане поетапно, след подробен разчет на необходимите средства.

Ще започнем реална актуализация на подземния кадастър на столицата, който в някои райони е от началото на миналия век и не се поддържа. Това е начинът да се прекрати постоянното разкопаване на улиците. Разполагането на подземни и надземни улични проводи и съоръжения трябва да се извършва компетентно, на база одобрени проекти и съществуваща карта.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори