София - благоустроена столица

Ще осигурим детски ясли за всички

Ще осигурим детски ясли за всички

Недостигът и отдалечеността на детските ясли представляват изключително затормозяващ проблем, който ще решим по иновативен начин още в рамките на първата година от предстоящия мандат. Всички знаем, че местата в детските ясли от години не достигат и хората са принудени да водят децата си в други райони, далеч от дома си или дори единият е принуден да се откаже от професионалната си реализация. Това е пагубно за обществото ни, което и без друго е в демографска криза.

Абсолютно безотговорно е да бъдат принуждавани хората да пътуват с децата си в трафика и в мръсният въздух и самите те да допринасят, без да имат намерение, към тези проблеми. 

Ние в „Демократична България“ ще решим този проблем по най-логичния начин – като създадем детски ясли в партерите на новите сгради по райони. Това ще предложи бързо и удобно решение за всички семейства с малки деца и то на пешеходно разстояние от домовете им.

И в момента в София има такива ясли, но те са частни и са недостъпно скъпи за по-голямата част от родителите. Ето защо нищо не пречи на Столична община да приложи тази практика и към общинските ясли в услуга на гражданите си. Това е допустимо от наредбата на Министерство на здравеопазването и е въпрос само на добро и разумно управление. Това решение ще доведе до огромни ползи в пестене на време, енергия и средства на младите родители. Ще започнем незабавно работата по неговото прилагане.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори