Ще преразгледаме общия устройствен план

Като първостепенна задача сме си поставили незабавно изменение на общия устройствен план (ОУП) и намаляването на параметрите за площ и големина на сградите. Възлагането изработването на това изменение ще приложи чл.135 ал.6 от ЗУТ и да се спре прилагането на приети до настоящият момент ПУП, в които не са спазени устройствените параметри на застрояване.

Това е единственият истински и устойчив начин да се справим с презастрояването и с другите проблеми на небалансираната градска среда. Всеки гражданин, потърпевш от презастрояването и от уплътняването на града, водещо до стрес, лоша среда, прекомерен и хаотичен трафик, трябва да знае, че причината за това е в неадекватно изготвеният общ устройствен план.

Пример: Ако в територия, планирана за жилищен комплекс през 80-те години са били предвидени 100 хиляди жители, то в общия устройствен план от 2009 г. е предвидено в същата територия да живеят 300 хиляди души без промяна дори на уличната мрежа! Това става с изменение на един коефициент в ОУП от 2009 г. от 1 на 3, но негативният ефект за хората се изразява в непрекъснати скандали и несигурност.

Този факт е добре известен на сегашните управляващи на Столична община, но за последните 10 години те не само не предприеха нищо професионално и в интерес на хората по този въпрос, а създадоха допълнителен хаос и неяснота за всички, чрез спорадични забрани и “аварийни” акции със съмнителен ефект.

Друг пример: хаотичният строеж на високи сгради в различни точки на града разрушават силуета на квартала, сгъстяват града, засенчват и увреждат останалите сгради. В ОУП следва да се въведе максимална кота на застрояване за обширни зони, по примера на Париж. Независимо какви сгради се строят, те трябва да имат единно хармонично планиране за силует и височина. 

Мерките, които Демократична България предлага за решаването на този конкретен проблем, са:

Да въведем реални обществени обсъждания

Основната процедурна трудност в промяната на общия устройствен план е в провеждането на истински обществени обсъждания, които да определят приоритетите и да потвърдят решенията за промяна. При сегашното архаично и манипулативно водене на такива процедури очевидно целта е гласът на гражданите да не бъде чут, а да бъде заглушен. Ще се опрем на гражданите, като проведем множество обществени обсъждания.

Ние от „Демократична България“ ще променим коренно тази практика чрез силата на новите технологии и през стъпките, изложени в нашата програма за дигитализация и за връзка на всеки гражданин с общината чрез собствена електронна идентификация – SofiaID. Така ще можем да провеждаме истински допитвания до хората в рекордно кратки срокове и в правилния момент, а именно - когато се изготвя заданието. Обществените обсъждания следва да се провеждат още на етап задание за проектиране на ПУП или ОУП. Ние сме твърдо решени да въведем тази изключително добра европейска практика в София и разполагаме с подготвен екип от доказани професионалисти за тази задача.

Да разредим компактния град

Когато намалим параметрите за големина и площ на сградите в ОУП и ПУП, това веднага ще подобри ситуацията в града ни, ще спре уплътняването на „бетонната джунгла“ и ще намали натоварването на трафика от новоизграждащи се сгради. Преразглеждането на общия устройствен план е изключително важно за всички нас, гражданите. Ние от „Демократична България“ можем да го направим качествено, в полза на обществения интерес и в кратки срокове.

Да завършим кадастралната карта на Столична община

Ще ускорим процедурите за приемане на кадастрални карти на всички землища на територията на Столична община. Срамно е отделни квартали и землища от столицата на България да нямат кадастър през 2019 г.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK