София - благоустроена столица

Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му

Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му

Ангажираност на Общината, като посредник и регулатор за разполагане на фотоволтаични системи върху плоските покриви на панелните сгради. Тази иновация дава реална възможност за финансиране на конструктивното укрепване на панелите. Произведената електрическа енергия, доставена в електроснабдителната мрежа на града, може да се използва за лична независимост (с приспадане от сметките) на живущите, за предоставяне на улично осветление, за градски електротранспорт и др.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори