София - благоустроена столица

Ще въведем професионална грижа за уличните дървета

Ще въведем професионална грижа за уличните дървета

Ще спрем безразборното кастрене и осакатяване на дърветата по улиците на града, решавано от некомпетентни непрофесионалисти. Тези дървета са огромна ценност, тъй като пречистват въздуха и градския прах и създават сянка през летните месеци. Досега в СО нуждата и изборът на начин за подкастряне се решава от невежи лица с резачки, които нямат никакво образование и опит за работа с дървета. 

Експертизите за опасни дървета следва да се правят от експерти с минимален образователен ценз като арбористи – ботаници, ландшафтни архитекти или лесовъди. Следва също така да се спази чл. 19, ал. 2 от ЗУЗСО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за Зелената система на СО, като най-сетне се извърши обследване на всяко дърво в градската територия – чрез геодезично заснемане и картотекиране.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори