София - благоустроена столица

Ще въведем умно улично и парково осветление

Ще въведем умно улично и парково осветление

Осветлението е един от големите разходи на столицата и представлява първостепенен проблем в сегашното състояние на града. Ще въведем новите технологии, позволяващи нисък разход на енергия, използването на възобновяеми източници, интелигентното управление на осветеността чрез електронна система и съвременни датчици, така че всички улици, особено вътрешнокварталните да бъдат добре осветени, сигурни и отговарящи на европейските стандарти. Истинското електронно управление на осветлението ще доведе и до сериозни икономии на електроенергия и на общински средства.

Съдържание

 1. Обратно към целия текст
 2. Благоустроена столица
 3. Ще преразгледаме общия устройствен план
 4. Ще осигурим детски ясли за всички
 5. Ще дадем земята на хората
 6. Ще въведем стандарти за улици и тротоари
 7. Ще благоустроим жилищните квартали
 8. Ще изградим съвременни спортни площадки за индивидуален спорт
 9. Ще въведем умно улично и парково осветление
 10. Ще направим общинска канализация на цялата територия на Столична община
 11. Ще изградим съвременни велоалеи и веломаршрути
 12. Ще направим паспортизация на сградите
 13. Ще се ангажираме с конструктивното укрепване на панелното строителство и решението за изпълнението му
 14. Ще реформираме процедурите и организацията на Столична община при обработване на преписки за устройствени планове и строителни разрешения
 15. Ще защитим на практика културните паметници
 16. Ще направим неприкосновени зелените площи
 17. Ще отчуждим терените, предвидени в ОУП за зелени площи
 18. Ще въведем професионална грижа за уличните дървета
 19. Ще пресечем порочните практики в строителния процес

Програма по сектори