Арх. Борислав Игнатов: Ще възстановя редовните автобуси до Витоша

Противоречива реакция предизвика идеята ви да се спре влизането на автомобили в центъра на София при високо замърсяване. Мотивът за тази мярка беше намаляването на замърсяването на въздуха…

Предоставихме нашата програма за “Чиста и зелена София”, където абсолютен приоритет номер 1 е чистият въздух. Транспортът е целогодишен и основен замърсител. Двата основни проблема, които хората поставят начело са замърсения въздух и задръстения трафик. Решението обаче минава и през нас. През готовността ни да жертваме някое удобство, за да дадем здраве на децата си. Ние като общество трябва да вземем мерки за решаването на този проблем. Трафикът през центъра трябва да бъде преосмислен, особено в дните с код за високо замърсяване.
За да знаете кога е безопасно да изведете детето си, ще увеличим три пъти броя на станциите за измерване качеството на въздуха, като данните ще се показват онлайн в реално време. Ще наложа стриктен контрол и санкции и за горящите боклуци.
Поставяме проблемите, каквито са. Дискутираме с гражданите и заедно намираме работещи решения. Смятаме, че това е нашата сила. Ето тази седмица предстои обсъждането на частта “Мобилност” (днес, 18:30 часа, площад „Независимост“). В подробности ще представим мерките, свързани с придвижването в града – градски транспорт, личен автомобил, велосипедно движение, споделено пътуване, микромобилност чрез електрически скутери и други лични средства.

Кажете конкретни идеи в тази сфера?

Искаме да направим цялостна ревизия на начина и организирането на транспортната схема, особено в ядрото на града. Голям проблем за София е транзитният поток през центъра. Той е източник на трафик, замърсяване, шум. Ще предложим алтернативен маршрут, за да се осигури по-голяма пешеходност на централната част. Всички ние сме родени пешеходци и временно по необходимост имаме друг тип придвижване. За това ще предложа двойно увеличение на средствата за поддръжка на тротоарите. Ще въведа механизъм за проследяване на сигналите за разбити тротоари от подаването им до завършването на ремонта и ще въведа безпощаден контрол за качеството на изпълнението.
И още нещо важно. Ще издам заповед за ремонт или премахване на всички опасни съоръжения на Витоша. – Ще възстановя редовните автобуси до Витоша и ще съкратя интервалите им на движение през уикенда, като пътниците ще могат да превозват и велосипеди

Тоест идеята е в центъра да има повече пешеходни пространства за сметка на движението на автомобили, които пък да бъдат насочени по обходни маршрути извън сърцето на града?

Точно така. Освен това е нужна по-добра организация на движението. Основен инструмент за това е дигитализацията на общината и особено връзката на светофарите – умни светофари, които се управляват централно, имат поглед върху трафика и реагират, за да разредят задръстванията. Други мерки, които ще бъдат показани в сферата “Благоустройство” включват решения за натоварените кръстовища. Те могат да бъдат моделирани така, че да имат по-голяма пропускателна способност.

Задръстванията в града се дължат основно на пресичането на улиците. По всички основни артерии тапите се образуват там, където има светофар, пресичане. Ще покажем как тези кръстовища могат да бъдат оптимизирани, а на някои места могат да бъдат заменени и с кръгови от съвременен, турбинен тип, а не от старите ротационни кръгови кръстовища.

Смятате ли, че местният данък за автомобили трябва да се използва по-сериозно като инструмент за ограничаване на движението на стари коли, които отговарят на ниски или никакви екостандарти? И в момента Законът за местните данъци и такси позволява по-високо облагане за по-замърсяващите коли и облекчения за по-екологичните, но политиката е по-скоро консервативна.

Не трябва да се прави, защото досегашното управление създава у хората много силно усещане, че голяма част от данъците им отиват не по предназначение и изтичат в неясни посоки. Нашата първа задача ще бъде да оптимизираме и да направим разходната част на бюджета изключително прозрачна и отчетна. Сигурен съм, че със строг контрол бюджетът може да бъде така оптимизиран, че с тези средства да се свършат много повече неща. За момента не съм привърженик на промяна на каквито и да е данъци, тъй като смятам, че проблемът в момента е в разходната, а не в приходната част.

Казахте, че чистият въздух е абсолютен приоритет номер едно. Освен транспорта принос към замърсяването има битовото отопление на дърва и въглища. Какви мерки предлагате за ограничаването на това замърсяване?

В сфера “Дигитализация” показахме плана ни за увеличаване на сензорите, които измерват замърсяването. Това ще позволи локализация на зоните, от които то идва. Така чрез Столичен инспекторат, за който имаме също програма за преструктуриране, ще се правят проверки на място и ще се налагат глоби. Но не разчитаме само на санкции, но и на даване на по-чиста алтернатива на отоплението на твърдо гориво. Специално за кварталите с ниско жилищно застрояване ще предвидим в бързи срокове газификация.

Трябва ли общината да инвестира в това, тъй като инвестицията не е малка и едва ли хората ще са готови да отделят толкова средства?

Определено трябва да има дългосрочна общинска политика по този въпрос – минимум в рамките на мандата. Ние предлагаме конкретни мерки, които да изпълним за четири години, а не обещаваме нищо за след 50 години. С това искаме да покажем основната разлика на хората – имаме конкретни неща, които ще направим в тези четири години, година по година. Много важен компонент в това е стимулиране на енергоефективното поведение на всеки от нас. То включва стимулиране на мерки и за отопление, и за по-голяма енергоефективност. Другите са вече рециклиране, отпадъци. Имаме конкретна програма как такса смет да е справедлива и да зависи от произведените отпадъци.

И в момента законът позволява таксата да се изчислява така, но липсата на методика блокира всякакви опити за прилагането на този начин за определянето ѝ. Как според вас трябва да се изчислява кой колко отпадъци изхвърля?

Факт е, че прилагането на тази методика непрекъснато се отлага. Трябваше да влезе в сила на 1 януари тази година, срокът беше удължен до началото на 2020 г., а сега е до 2022 г. Причината е, че в този ѝ вид мярката е непопулярна – очаква се да повиши тежестта за домакинствата и правителството и общините ги е страх от предстоящите местни и национални избори.

Прилагането ѝ обаче е неизбежно, не само заради налаганите от Европейската комисия санкции, но и защото това е справедливият, най-разумен и най-ефективен подход. И не е задължително да доведе до по-високи такси. Напротив, таксите може и да станат по-ниски. Но само, ако дълбоко реформираме системата на сметосъбиране на базата на принципите на кръговата икономика и възприетата в ЕС йерархия за управление на отпадъците.

Затова искаме да въведем в столицата, първо, разделно събиране при източника – недопускане на смесването на рециклируемите с биоразгразимите и другите отпадъци, за да бъде повишено рязко количеството и качеството на разделно събраните за рециклиране отпадъци и съответно максимално намалено количеството отпадъци, което отива на сметището. И второ, премахване на анонимността – поетапно премахване на общите улични контейнери и преминаване към индивидуални съдове за смет, зачислени на всяко домакинство, на всяка етажна собственост, на всеки търговски или друг обособен обект или юридическо лице.

Така такса смет за домакинствата ще стане по-ниска – рязко намаляваме количеството отпадъци, на чиято база ще се плаща. Като извадим тези за рециклиране и компостиране, остатъчният отпадък ще е в пъти по-малко. Ще намалеят и разходите за общината, защото тежестта по разделното събиране на отпадъци ще се поема вече реално от фирмите за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Да не говорим за ползата за икономиката и околната среда, разбира се. Това е неизбежна реформа, която, ако се направи умно, ще бъде от полза на всички. Това е и съвсем реален материален стимул всички да станем по-отговорни.

Като говорим за събирането на отпадъците – трябва ли тази дейност да се извършва от общинско дружество или да продължи да се възлага на частни фирми?

Общината категорично не може да се справи. Общинското почистващо дружество “Чистота Искър” е фрапантен пример за лошо и непрозрачно управление в ущърб на града. Получило е без конкурс правото да почиства три софийски района (“Красно село”, “Красна поляна” и “Люлин”) и пътищата в парк Витоша, без да има необходимите ресурси за изпълнение на подобна поръчка. Отпуснатият бюджет е 12 млн. лева. Почти 100% от тях отиват за наемане на техника в дружество “Грийн партнерс”, собственост на Румен Гайтански – Вълка. Незаконно – без конкурс. Да видим какво ще излезе от прокурорската проверка, която започна в дружеството по сигнал лично на г-жа Фандъкова. Няма какво да добавя към тази самооценка.

Сметосъбирането и чистенето трябва да е отворен, но строго контролиран пазар, защото крайният получател на сметката е данъкоплатецът. Възлагане с ясни критерии, електронни обществени поръчки, конкуренция на решения и технологии, договори със сериозни неустойки при неизпълнение и железен контрол.

“Чистота Искър”, освен с другите си текущи дейности, с този си капацитет може да служи като “буфер” – да поема краткосрочни задачи, ако някой от изпълнителите по някаква причина не се справя или в екстремни ситуации. Но да се наливат в нея инвестиции за милиони или да служи за пощенска кутия – не!

В този смисъл намирам за скандално обявяването на обществена поръчка за почистването на София за над 430 млн. лева в разгара на лятото и то една година преди изтичането на сегашните договори и броени месеци преди местните избори, които със сигурност ще доведат до промени в управлението, а с това и в приоритетите, на града.

“Чистота Искър” не е единственото общинско предприятие, което е управлявано лошо и непрозрачно. Затова едно от първите неща, които ще направя като кмет, е да започва пълен одит на състоянието но всички общински предприятия и търговски дружества. В зависимост от резултатите ще предприемем и съответните мерки – закриване, преструктуриране, приватизация, оздравяване и управление по международни стандарти, от общината или от компании-партньори с история на успеха зад гърба си, вместо близки на статуквото бизнесмени с прякори.

Презастрояването е доста чувствителна тема в София. Какво може да направят кметът и общината по този въпрос?

Общината има решаваща роля в този проблем. В повечето случаи на конфликтни проекти не става въпрос за нарушение на закона, а за изпълнение на Общия устройствен план. Той е предвидил прекалено голямо застрояване и когато това се изпълни, не е закононарушение, но резултатът е лош. Общината е органът, който може да инициира промяна на Общия устройствен план, така че той да бъде приведен към едни по-нормални показатели. Това трябва да се направи и ние можем да го свършим.

Политиката на сегашното общинско управление е по-скоро казусите със спорни проекти да се решават по-скоро на парче и основно с търсенето на общински терени, с които да се заменят частните имоти, отредени за застрояване. Смятате ли, че това е правилен подход?

Това е изцяло грешно и вредно и показва голяма слабост на управлението. Вместо да се реши източникът на проблема се лекуват само симптомите, които се появяват на нови и нови места. Те са резултат от плана, който самата община е приела. Не трябва да се решават проблемите един по един, със забрани на място, с изявления пред медиите. Всъщност тогава общината извършва закононарушение. Повечето такива спирания на строежи водят до хаос и са вредни за развитието на града.

Промяната на общия устройствен план обаче трябва да стане с истински обществени обсъждания, който ще станат такива с дигитализацията, която предлагаме. Тя ще позволи хората да получават на телефона си информация, обсъжданията и допитванията да се правят онлайн. Така те ще са ефикасни, прозрачни, ще се вижда кое е преобладаващото мнение. Досега всички обществени обсъждания се правят проформа и каквото и да се каже на тях, то не се взима предвид.

Ремонтите в центъра на София се превърнаха в една от големите черни точки за последния мандат на Йорданка Фандъкова. Къде според вас е проблемът – в проектирането, в изпълнението или в контрола?

Проблемът е основно в липсата на ясни стандарти, които да дават основните изисквания за настилките и градската среда в отделните зони. Второто, естествено, е контролът от страна на общината. Тя гледа като страничен наблюдател. И в изказванията на най-високо ниво прави впечатление, че общината сега разбира за проблема, не го е видяла, не е знаела, което е недопустимо. Управлението трябва да е компетентно, а контролът – ежедневен. Без контрол нищо не става.

Но трябва да се сложи и приоритетът върху кварталите – там, където живеят хората, както и градът да стане комфортен, удобен и любим за софиянци. В момента хората са привързани към града си чисто сантиментално, но обективните причини, които развалят това чувство са навсякъде – дупки, шахти, тротоари, бордюри. Градът е непроходим и лош особено в кварталите. Те сякаш са забравени. Имам чувството, че администрацията и кмета никога не са ходили да видят какво има там. Всичко се концентрира върху проекти и ремонти в центъра на града, които на всичкото отгоре са толкова скъпи. Огромни средства се дават за нещо като “Граф Игнатиев”. Това трябва да се промени.

Жилищните сгради, детските градини, училищата са в кварталите. Трябва да се инвестира там.

В някои квартали детски градини и училища няма, а в други са недостатъчни. Разбирам, че смятате, че в общинския бюджет има средства за инвестиции в такава инфраструктура, но как ще се реши проблемът с липсата на терени?

Терените са проблем, да. Голяма част от тях са продадени, други са реституирани. В “Овча купел” по оригиналния план е имало 7 детски градини, направени са 3, а останалите терени вече са частни.

Места не достигат основно в яслите. Идеята не е партерни етажи в новостроящи се офисни и жилищни сгради да се пригодят за ясли. Така още през първата година на мандата ще може да се реши проблемът с недостига на места в яслите. Това ще намали и замърсяването от транспорта, тъй като основният трафик в момента се дължи на хора с деца, които ги карат до яслата, градината или училището. Това е огромно прахосничество на времето и средствата на хората.

Сегашното ръководство на общината казва, че изграждането на ясли или градини на партерните етажи е доста затруднено от нормативната уредба. Ще трябва ли тя да се променя?

Нормативната уредба дава възможност за осъществяването на тази идея. Всички знаем, че има много частни детски центрове, които работят именно на такива места. Ако трябва ще искаме промяна на нормативната база. Но не може да се занимаваме с прилагането на архаични норми, които водят до проблем в града. Всичко трябва да е ориентирано към хората, семействата и децата. За това нашата програма завършва с двете стратегически сфери – “Столица на гражданите” и “Столица на децата”.

Смятате ли, че един варненец може да спечели изборите за кмет на София?

Убеден съм, че това е възможно. Но това въобще не е важен въпрос. Най-великият кмет на София инж. Иван Иванов е от Сливен. Важно е, че на тези избори ние предлагаме една истинска алтернатива. Хората могат да гласуват за програма и хора, които да са полезни за тях, за техните семейства.

Наскоро бях в “Овча купел”, срещнах се с хора от квартала. От 1989 г. те все още нямат улици, движат се по едни разорани пътеки и дерета. Сега е 21-и век. София е единствената европейска столица, в която 40% от територията е без канализация. Това са елементарни неща. Ние можем да ги направим, знаем как да се правят. И съм сигурен, че това може да стане в рамките на съществуващия бюджет.

Цялото интервю можете да прочетете тук:

https://www.mediapool.bg/arh-borislav-ignatov-shte-mahnem-obshtite-kofi-za-bokluk-taksa-smet-shte-zavisi-ot-kolichestvoto-news297573.html

Новини и коментари

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Всички новини

От медиите

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK