Темата за "Златен век" не бива да потъва

С питане, засягащо продължителното бездействие на Столична община по казуса “Златен век” се обърна към столичния кмет общинският съветник от групата на Демократична България Иво Божков.

Питането идва месец след като районният кмет на “Лозенец” Константин Павлов настоя пред г-жа Фандъкова за служебно изменение на действащия подробен устройствен план на кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, така че да бъдат приведени предвижданията на подробния план с тези на Общия устройствен план в съответствие с действащите законови изисквания. 

ПИТАНЕ

OT: Иво Божков, общински съветник в Столичния общински съвет

ДО: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
Чрез: Елен Герджиков, Председател на Столичния общински съвет

ОТНОСНО: Служебно изменение на подробния устройствен план за обект „Златен век“ – кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ по плана на гр. София, Район „Лозенец“

Уважаема г-жо Кмет,

С писмо изх. № РЛЦ19-ВК00-1355/20.11.2019 г. кметът на район „Лозенец“ е поискал от Вас и от главния архитект на Столична община (СО) служебно да издадете заповед за изменение на действащия подробен устройствен план на кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ по плана на гр. София, Район „Лозенец“ по реда на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ, тъй като е налице основание за това по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ с цел привеждане предвижданията на подробния план в съответствие с тези на Общия устройствен план (ОУП) на СО съгласно изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.

В УПИ I-98, 99 от визирания квартал 272а се намира известният строеж на обект „Златен век“ на фирмата „Артекс Златен век“ ООД – „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги“ с височина над 100 метра (34 етажа).

Строителството на обект „Златен век“ е разрешено въз основа на подробен устройствен план (частичен застроителен и регулационен план и частичен квартално застроителен план), одобрен със Заповед № РД-09-50-10/05.02.1996 г. на главния архитект на София. С този план в УПИ I-98, 99, кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ е предвидена високата 34-етажа нежилищна сграда. Издаденото за обект „Златен век“ Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г., презаверено със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., е загубило правно действие, което е потвърдено с изявления пред медиите от Вас и от арх. Здравков, направени през месец април 2019 г.

Съгласно ОУП на СО, в сила от януари 2007 г., кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ попада в устройствена зона с преобладаващо високоетажно застрояване („Жг“, т. 1 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО) с устройствени показатели плътност на застрояване ≤60%, коефициент на интензивност на застрояване ≤3,5, озеленена площ ≥20% и височина (кота корниз) ≤26 м. Влизането в сила на новия ОУП на СО през 2007 г. съществено променя устройствените условия, при които е бил одобрен действащия подробен устройствен план със Заповед № РД-09-50-10/05.02.1996 г. на главния архитект на София.

С оглед на това, по отношение на кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, Район „Лозенец“ са налице предвидените основания в чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ за издаване на заповед по реда на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ от Вас или от оправомощения от Вас по реда на § 1 от ДР на ЗУТ главен архитект на СО за служебно изменение на действащия подробен устройствен план. Не е налице пречка по чл. 125, ал. 5 от ЗУТ за въвеждане за всички имоти от кв. 272а на устройствените показатели по действащия нов ОУП на СО, тъй като разрешението за строеж за обекта с височина над 100 метра в УПИ I-98, 99 е загубило правно действие. Висящият съдебен спор по повод спирането на строителството на обект „Златен век“ от Дирекцията за национален строителен контрол няма връзка и не представлява пречка за исканото изменение на действащия подробен устройствен план.

От направеното искане с цитираното писмо на кмета на район „Лозенец“ изтече нормално приемливия срок за реакция от Ваша страна.

Във връзка с това, молим за отговори на следните въпроси:

  1. Имате ли намерение (лично или чрез оправомощения от Вас арх. Здравков) и кога ще издадете исканата от кмета на район „Лозенец“ заповед за служебно изменение на действащия план за кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, с което да предотвратите трайно опитите за изграждане на сграда с височина четири пъти над допустимата по ОУП на СО?
  2. В случай, че не възнамерявате да издавате исканата от кмета на район „Лозенец“ заповед за служебно изменение на действащия подробен устройствен план за кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, моля да изясните защо?
  3. Презаверявал ли е главният архитект на СО – арх. Здравко Здравков Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г.?

Моля отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Иво Божков, Общински съветник от групата на Демократична България

Новини и коментари

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Позиция на "Демократична България" за спиране на войната по пътищата

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Време е да осъзнаем къде сме ние, не да стоим затънали в миналото. За да вървим “…Напред! Науката е слънце.."

Всички новини

От медиите

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Симеон Ставрев коментира част от проблемите на София пред радио „Фокус“

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Грети Стефанова в Денят on Air: "Бюджетът е огледало, София расте, но не става по-хубава"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Марта Георгиева пред BGNES: "Години търпяхме в сърцето на София да бъде забит унизителния за българите Паметник на съветската армия"

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK